Nový pavilon péče o matku a dítě je propojený s gynekologicko-porodnickou klinikou a jeho součástí jsou i zcela nové prostory oddělení neonatologie. Díky investicím v celkové výši 330 milionů korun má Moravskoslezský kraj od ledna k dispozici jedno z nejmodernějších perinatologických center v republice s kapacitou až 2700 porodů ročně!

V největším zdravotnickém zařízení v regionu věří, že díky vylepšeným podmínkám se může počet porodů nadále zvyšovat. A to i přesto, že v roce 2018 se ve FNO narodilo nejvíce dětí za posledních dvacet let.

„Nová budova poskytla hlavně sjednocení všech našich provozů. Předtím jsme byli ve třech různých provozech, což bylo složité pro pacientky i pro nás,“ uvedl během otevření i v zahraničí uznávaný porodník, přednosta kliniky Ondřej Šimetka.

Fakultní nemocnice Ostrava se díky novému pavilonu péče o matku a dítě dostala opravdu do elitní společnosti zdravotnických zařízení v zemi i celé střední Evropě! „Přijíždějí k nám porodit ženy z jiných regionů i ze zahraničí, a to především proto, že patříme k porodnicím, které jsou vstřícné k požadavkům budoucích rodičů. U nás není výjimkou, že za splněných určitých medicínských podmínek u nás mohou rodit přirozenou cestou i ženy po dvou císařských řezech,“ řekl pověřený přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Jaroslav Klát.

Pro budoucí maminky se snaží ve FNO dělat opravdu maximum. „Samozřejmostí jsou samostatné porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením. Budoucí rodičky si je mohou každou středu prohlédnout, a narůstá i obliba předporodních kurzů.“

Narozené děti tady ošetřují v těsné blízkosti porodního lůžka, a pokud si to rodičky přejí, mohou být po celou dobu pobytu na porodním sále se svým potomkem v kontaktu a ležet takzvaně kůže na kůži podle anglického termínu „skin to skin“.

I dětem, které se narodily císařským řezem, podvazují ve FNO pupečník podle doporučení Světové zdravotnické organizace až několik minut po porodu. Samozřejmostí je přítomnost rodičů u všech screeningových vyšetření (jedno z nich je zaměřeno i na kritické srdeční vady). FNO reaguje i na to, že přibývá předčasně narozených i rizikových novorozenců. Už teď je jich ročně zhruba osm stovek.

V novém pavilonu se proto výrazně rozšířilo oddělení neonatologie. „Máme sedmadvacet špičkově vybavených inkubátorů, novou monitorovací techniku, ventilátory a nejmodernější přístrojové vybavení, které potřebujeme k tomu, aby péče o novorozená miminka byla co nejlepší. Přínosem je také možnost centrálního monitoringu ve vybraných pokojích nové stanice intermediární péče. Sestřičky i lékaři tak mají dokonalý přehled o stavu hospitalizovaných novorozenců,“ představila Deníku nové vybavení Hana Wiedermannová, primářka oddělení neonatologie. Vysoce specializované oddělení pečuje o nezralé novorozence z celého Moravskoslezského kraje, a v některých případech i o děti ze sousedního Zlínského a Olomouckého kraje.