Fakultní nemocnice v Ostravě vyhlásila od úterý 17. března zrušení veškerých plánovaných hospitalizací, operací a neakutních vyšetření. Nařízení se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl ohrozit zdraví daného pacienta.

„Vedoucí pracovníci jsou povinni reorganizovat personální obsazení klinik, oddělení a dalších pracovišť tak, aby se minimalizovala možnost přenosu infekce napříč zdravotnickým personálem,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. Některá nařízení se budou týkat ovšem už zítřejšího dne.

„Bude zřízeno pět kontrolních míst, kde bude pacientům změřena teplota a vyplní jednoduchý dotazník. Jedná se o vstup na Polikliniku, hlavní vstup do lůžkové budovy, do Kliniky dětského lékařství, Gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky hematoonkologické a onkologické. V této souvislosti dojde i k uzavření některých vstupů do nemocnice,“ doplnila náměstkyně ředitele Zuzana Čermáková.

Do režimu se zapojí také studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kteří budou provádět základní vstupní vyšetření. K vyšetření bude nutný také vstupní dotazník, bez něhož potenciální pacient nebude vpuštěn na jednotlivá oddělení a ošetřen.

Vedení Fakultní nemocnice Ostrava ujišťuje, že personál připravil taková opatření, aby šíření koronavirové infekce co nejvíce zabránil. Zároveň prosí, aby spolupracovali a zvážili, zda je návštěva nemocnice opravdu nutná.

Online reportáž