Falešní kontroloři se podle dnešní zprávy mluvčí OVAK Radky Vankové se přesunuli do Ostravy-Jihu a začínají používat i nátlakové varianty. „Obyvatel největšího ostravského obvodu uvedl, že po když odmítl pustit muže do své domácnosti, reagoval nezvaný návštěvník slovy, že přijde příští týden a pokud mu ani pak nebude umožněn vstup, bude žádat finanční náhradu," popsala jeden z případů mluvčí vodárenské společnosti.

„Upozorňujeme obyvatele Ostravy, aby byli obezřetní při pouštění cizích osob do svých bytů a domů. V posledních dnech jsme zaznamenali případy v Ostravě-Porubě, ve Výškovicích a Zábřehu, kdy se muž pod záminkou ,kontroly průtoku vody' dožadoval vstupu do bytu. V některých případech odebral muž vodu do kelímku a odešel. Naše společnost má informace o několika těchto návštěvách. Je možné, že nejde o aktivitu jednoho muže, ale více osob," sdělila dále Radka Vanková.

Podle ní by lidé měli být velmi obezřetní a dobře zvážit, koho do svého bytu pustí. V případě pochybností je nejlepší se poradit.

OVAK podle své mluvčí poskytuje řadu služeb v rámci údržby vodovodu i kanalizační sítě. Návštěva pracovníků vodárenské společnosti je dohodnuta předem. Zaměstnanci mají jednotné oblečení s logem, používají služební vozidla s jasným označením společnosti. Jsou připraveni se prokázat služebním průkazem.

„Pokud si někdo není jistý, může se obrátit na naši zákaznickou linku 848 100 700 a jejich působení v dané lokalitě si ověřit," řekla mluvčí společnosti OVAK Radka Vanková. Podle ní je dalším doporučením oznámení popsaného podvodného jednání na Policii ČR.