Na kvalitní nástroj postavený německými varhanáři se složili farníci, hudebníci i státní instituce. Stylem odkazuje na francouzský romantismus. Místní farář v nich vidí symbol společenství a pravdivosti.

Od roku 2007 doprovázely bohoslužby v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu digitální varhany. Toto provizorní řešení muselo vydržet, než farnost splatí dluhy ze stavby samotného kostela a opraví menší kostel Navštívení Panny Marie. O stavbě nejdražší položky kostela se tak rozhodlo až po třinácti letech.

„Liturgie má být pravdivá a týká se to i hudby. Je to podobné jako s umělými květinami. Poslouží, ale není v tom pravdivost, proto jsme se do stavby varhan pustili,“ sděluje Vítězslav Řehulka, kněz farnosti Ostrava-Zábřeh.

close Nové varhany v ostravské farnosti v Zábřehu. info Zdroj: Pavel Motan zoom_in Nové varhany v ostravské farnosti v Zábřehu.

Během pandemie koronaviru začaly sbírky. Lidé přinášeli i osobní dary, proběhla celá řada benefičních koncertů, pomohly i státní instituce, zejména pak Moravskoslezský kraj, město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih a Nadace ČEZ. Největší varhanářská akce v ostravsko-opavské diecézi za posledních deset let začít. V tuto chvíli zbývá splatit z celkových zhruba čtrnácti milionů Kč posledních 100 tisíc Kč.

„V době, kdy se nikdo na nic netěšil a jen jsme sledovali rostoucí čísla nákazy, nám příprava na varhany zprostředkovala naději na radost z něčeho krásného,“ vzpomíná místní farář Vítězslav Řehulka.

Výroba téměř pětitunových varhan trvala stuttgartské firmě Mühleisen Orgelbau rok. Instalace v kostele byla dokončena v polovině prosince a začátkem letošního roku probíhalo intonování a ladění. Již v březnu mohl být nástroj předán, o Velikonocích zahrál poprvé a 18. května o půl jedenácté jej pak biskup Martin David požehná na slavnostní mši.

„Všechny nás nyní provází velká radost. Celou dobu se modlíme, aby nástroj sloužil chvále Boží a chvále lidského umu. Chceme tedy, aby se varhany kromě liturgie využily i pro koncertní účely, skrze které by mohly oslovit i lidi, jež nebyli vychovaní ve víře,“ doplnil Vítězslav Řehulka.

V plánu jsou již dva koncerty, přání farního společenství se tak plní. První se uskuteční 19. května v půl čtvrté, druhý, k příležitosti stoletého výročí vzniku Velké Ostravy, 28. května od šesté hodiny večerní.

Varhany tvoří 1456 píšťal. Ty nejmenší měří jen pár centimetrů, největší přes pět metrů. O hlas nástroje se postará třicet rejstříků. Jejich výběr a následný zvuk odkazuje na francouzské romantické varhanářství, což je pro celou Moravu a Slezsko ojedinělá záležitost.