V době od 9 do 17 hodin pro návštěvníky budou připraveny exkurze do zákulisí, workshopy, soutěže, přednášky, výstavy a řada dalších aktivit.

„Hlavní myšlenkou Festivalu ostravských knihoven je ukázat veřejnosti rozmanitost knihoven, které sídlí v centru města. Cílem je přiblížit návštěvníkům, v čem jsou jednotlivé knihovny jedinečné a jak se zorientovat v jejich nabídce a službách. Účastníci obdrží ve všech zúčastněných knihovnách drobné dárky, získat mohou třeba i registraci zdarma," řekla za organizační tým Festivalu ostravských knihoven Marcela Stehlíková z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Návštěvníci se mohou těšit také na razítka na pohlednici speciálně vytvořenou pro tuto akci.

KNIHOVNY NABÍZÍ PESTRÝ PROGRAM

V Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě si návštěvníci prohlédnou běžně nepřístupné prostory, výstavku knižních NEJ či vyzkouší své znalosti v zábavném knihovnickém kvízu o ceny.

Knihovna města Ostravy ve své hlavní budově u Sýkorova mostu připravila v každou celou hodinu prohlídky zákulisí knihovny, dále Rande s knihou naslepo a rychlokurz obalování knih.

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity nabídne workshop Vyrob si svou placku, exkurzi Pod pokličkou knihovny a Šifru mistra knihovníka.

Knihovna Galerie výtvarného umění provede návštěvníky svými prostory a připraví výstavku nových titulů z bohatého fondu o výtvarném umění.

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava přivítá návštěvníky v prostorách knihovny a studovny Ekonomické fakulty. Připraví výstavku knih zaměřenou na ekonomickou literaturu, výherní kvíz na aktuální ekonomické téma či deskovou hra Oeconomica.

V Knihovně Ostravského muzea se uskuteční přednášky na téma Ostrava na starých pohlednicích a budou prezentovány ukázky restaurování starých tisků spojené s výstavkou Odkryto z depozitáře Ostravského muzea.