„Prostory fakulty jsou už nevyhovující, proto jsem učinil všechno pro to, abychom získali dotaci a provedli zásadní rekonstrukci. Jedná se o největší investici za celou existenci fakulty," uvedl děkan FF OU prof. Aleš Zářický, který celý projekt inicioval.

Na rekonstrukci interiéru budovy z ulice Čs. legií získala fakulta dotaci ve výši 57 milionů korun.

V květnu 2018 budou zahájeny stavební práce, část fakulty bude proto z bezpečnostních důvodů přibližně 15 měsíců uzavřená. Po dobu stavebních úprav se výuka přesune na Pedagogickou fakultu v Mlýnské ulici a budova by měla být znovu uvedena do provozu v září 2019.

V kampusu byly v průběhu března otevřeny dvě nové menzy La Cantine a Black Kale bar.
Vstříc kvalitnímu stravování aneb Kampus v Ostravě dostává finální podobu

Jakmile bude dokončena přestavba budovy z ulice Čs. legií, která je jednou ze tří, je plánována druhá etapa rekonstrukcí, a to na budově z ulice Reální a v prostorách bývalé menzy z ulice Poštovní. Vedení fakulty počítá s kompletní modernizací celého komplexu filozofické fakulty v horizontu pěti let.

Rekonstrukce se dotkne i části dvorního traktu, kam bude na vnější část budovy umístěn výtah pro handicapované a prosklená chodba. Architektonické návrhy vznikaly také s ohledem na seniory a na potřeby zrakově a sluchově postižených.

Ilustrační foto.
Soud v Ostravě potrestal studenta, který si vybíjel zlost na autech