Do hodnocení vysokých škol u nás se zapojili také zaměstnavatelé. Fakulta strojní z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se umístila na třetím místě v anketě Škola doporučená zaměstnavateli 2015, ve které hlasovalo 230 zaměstnavatelů z celé České republiky.

V této soutěži se ostravská strojní fakulta objevila na třetím místě už podruhé.

„Za oceněním naší fakulty stojí několikaleté úsilí o prohlubování naší spolupráce s praxí. Zásluhou Průmyslové rady, která sdružuje zástupce z více než sta firem a je mým poradním orgánem, jsme schopni monitorovat aktuální požadavky průmyslové sféry a průběžně je aplikovat do výuky studentů," reagoval na ocenění děkan Fakulty strojní VŠB-TUO Ivo Hlavatý.

V soutěži, jejímž smyslem je najít střední školy či fakulty vysokých škol, které nejlépe dokážou připravit své absolventy na realitu v praxi, se ostravská strojní fakulta objevila na třetím místě už podruhé. (mal)

Pořadí nejlepších fakult vysokých škol v ČR hodnocených zaměstnavateli:

1. ČVUT v Praze, Fakulta strojní 968 b.

2. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství 941 b.

3. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní 590 b.

4. TU v Liberci, Fakulta strojní 587 b.

5. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 482 b.

6. ZU v Plzni, Fakulta elektrotechnická 455 b.

7. ZU v Plzni, Fakulta strojní 419 b.

8. VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská 283 b.

9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 282 b.

10. VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví 281 b.

*Zdroj: www.doporucenozamestnavateli.cz