Vyškolení učitelé mohou upravovat učební osnovy podle skutečných potřeb firem, a tím zvýšit kvalitu vzdělání svých žáků. Do projektu IQ Auto se od roku 2004 zatím zapojilo 11 škol a tři firmy, sdružení chce nově s podporou kraje zvýšit jejich počet na trojnásobek. Řekl to koordinátor projektu Jiří Herodes.

Prezident SAP Vratislav Kulhánek i hejtman Evžen Tošenovský se před podepsáním dohody shodli, že se výrobci součástí pro automobilový průmysl potýkají s nedostatkem technických profesí. "Kraj je jako zřizovatel 107 středních a vyšších odborných škol pod tlakem strojírenských firem, kterým například chybějí mladí kvalitní svářeči a kovoobráběči," uvedl Tošenovský.

V rámci projektu IQ Auto spolupracují automobilové firmy s odbornými školami a úřady práce, aby zvýšily počet kvalitních absolventů, které mohou zaměstnat. Firma ve spolupráci se školou připraví vzdělávací program pro učitele, kteří pak vedou své žáky k tomu, co jejich budoucí zaměstnavatelé skutečně potřebují.

"Snažíme se učitele, ale i žáky dostat přímo do fabriky, aby viděli skutečný provoz. Děti se při exkurzích dostanou k průmyslu a třeba dostanou chuť v něm pracovat. Je škoda, když škola doslova sousedí s firmou a přitom neví, co se v ní děje," upozornil personální ředitel firmy Hayes Lemmerz Autokola Jaroslav Skoumal.

Firma na výrobu automobilových kol už tři roky vzdělává učitele ze Střední odborné školy dopravní v Ostravě-Vítkovicích. "Někteří učitelé si stěžovali, že se výroba autokol nikde neučí, proto jsme pro ně připravili i materiál, který může sloužit jako učebnice. Výuku takového předmětu přímo ve škole bychom uvítali, protože tím by odpadlo školení nových zaměstnanců až ve firmě," dodal Skoumal.

V Moravskoslezském kraji existují zatím tři akreditované vzdělávací programy, které automobilové firmy od roku 2004 učitelům nabízejí. "Chceme do projektu zapojit alespoň deset firem, které by připravily po dvou vzdělávacích programech, aby si učitelé mohli vybírat, čím inovují svou výuku. Na jejich ředitele může ode dneška tlačit i kraj jako zřizovatel škol v rámci vlastní hospodářské politiky. Na základě podepsané dohody budeme předkládat kraji, jak se jednotlivé školy do projektu zapojují," dodal Herodes.