Ostravská fakultní nemocnice má v multidisciplinárním týmu celkem 7 zástupců.

„Ukrajinské rodiny mají problém se zorientovat v našem zdravotnickém i sociálním systému. První kontakt mají s lékařkou týmu Oksanou Forostyak, která je ukrajinského původu. Ta zjistí, jakou pomoc potřebují nejvíce, a poté osloví zástupce našeho „fakultního“ týmu. My rodině přidělíme klíčového sociálního pracovníka, který jí pomůže se v novém prostředí zorientovat,“ komentovala návštěvu Adéla Kramná, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty.

Doktorka Zsofia Pusztai si prohlédla prostory, ve kterých pracuje multidisciplinární tým, odborné ambulance i terapeutické místnosti denního stacionáře pro mladší školní děti a vše hodnotila kladně.

„Byla jsem velmi potěšena rozsahem služeb, nádherným prostředím, které je velmi blízko přírodě a velký dojem na mě udělala i profesionalita péče, kterou pacientům poskytujete,“ uvedla na závěr setkání.

K TÉMATU
Česká kancelář WHO má sídlo v Praze. Aktuálně se zaměřuje také na podporu zdravotnických zařízení, která pečují o ukrajinské uprchlíky. Snaží se o to, aby v této souvislosti nebyla omezena péče o české pacienty.

| Video: Youtube