„Lidé si stěžovali, že hlavně za deštivého počasí se jim po hřbitově špatně chodilo. Nechali jsme proto zhotovit dlážděné chodníčky o délce 75 a 54 metrů," vysvětlil slezskoostravský místostarosta Rudolf Ficek s tím, že investice činila zhruba 180 tisíc korun.

Vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů Ilona Borošová uvedla, že nové chodníky jsou z betonové zámkové dlažby imitující kameny, což přispěje k estetizaci hřbitova a příjemnějšímu přístupu návštěvníků k hrobům. (lap)