Garáže se v minulosti stavěly na pozemcích státu, jejich vlastníky jsou podle místostarostky Slezské Ostravy Ivony Vaňkové zpravidla bývalí zaměstnanci dolů a horníci, kteří je dostávali v minulosti jako benefit od tehdejšího zaměstnavatele. Od roku 1990 je vlastníkem pozemků město, které svěřilo správu slezskoostravskému obvodu.

A už při krátké obhlídce garáží například Na Baranovci je zřejmé, že některé toho pamatují hodně a auto v nich jejich majitelé naposledy zaparkovali už před mnoha lety.

„V areálech garáží řešíme problémy s vandalismem a jejich poškozováním cizími osobami. V minulosti byl problém s obýváním garáží bezdomovci. Poté, co se nám podařilo zhruba tisíc řadových garáží nechat odstranit, už s tímto větší problém nemáme. O tom, že by na území našeho obvodu byla garáž využívána jako varna, ale informace nemáme,“ uvedla na dotaz Deníku místostarostka s tím, že stavební úřad pravidelně provádí obhlídky areálů garáží.

„Z původních 2,6 tisíce garáží jich je nyní na území obvodu zhruba 1,6 tisíce. Tisíc zchátralých a neudržovaných garáží už bylo díky práci našich zaměstnanců stavebního úřadu i majetkového odboru odstraněno. Celé areály garáží tak zmizely například v ulicích Orlovská, Sodná, Na Šestém a zčásti i na ulici Keramické. Postupně řešíme i areály Na Baranovci, Na Burni, v ulicích Těšínské, Zárubecké, Kubínově, Komerční a Betonářské. Postupně jednáme s vlastníky řadových garáží, které jsou v neutěšeném stavu. Některé vlastníky jsme museli vyzývat opakovaně, protože neměli zájem situaci řešit,“ vysvětlila dále Ivona Vaňková s tím, že pokud stavba ohrožuje bezpečnost, je vlastníkovi garáže nařízeno ji odstranit. Opravy nebo případné demolice garáží si zajišťují a hradí vlastníci jednotlivých garáží na vlastní náklady.

Garáže v městské části Slezská Ostrava.Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

Kolik majitelů využívá garáže pro svá auta a kolik spíše jako skladiště či jiné účely, je podle mluvčí Slezské Ostravy Jany Pondělíčkové obtížné zjistit.

„Garáž je soukromý majetek, a pokud je řádně udržovaná a uzavřená, nemá obvod v podstatě možnost zjišťovat, co se v nich nachází. Jejich vlastníky ale upozorňujeme, že byly zkolaudovány pouze ke garážování vozidel,“ poznamenala mluvčí.

Jak vysoké jsou nájmy za pozemky?

Některé nájemní smlouvy jsou 20 až 30 let staré a cena nájmu je u těchto pozemků, na kterých garáže stojí, v těchto případech 10 korun za metr čtvereční ročně.

„Od roku 2014 už máme určenou jednotnou částku pro sjednávání nových smluv, a to 75 korun za metr čtvereční ročně. Jedná se o cenu obvyklou, kterou máme potvrzenou i soudně, jelikož jsme o stanovení výše nájmu vedli soudní spor,“ doplnila místostarostka.

Ta také nevyloučila, že by pozemky po odstraněných garážových koloniích mohly být v budoucnu využity například pro výstavbu bytových domů. Zároveň ale upozornila, že tím, že garáže jsou v soukromém vlastnictví, je tento záměr opravdu zatím jen výhledem.

Garáže v městské části Slezská Ostrava.Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

K TÉMATU: 
V garáži na Slezské Ostravě dlouhá léta parkoval i bývalý havíř, který bydlí na Fifejdách. „Přes týden jsem autem nejezdil, takže jsem je zavezl do garáže, a pak jsem si pro ně přišel až v pátek po šichtě. Abychom vyrazili do Beskyd na výlet. Pak ale přišlo období, kdy těch různých vagabundů v ulicích přibylo a ty garáže je hodně lákaly. Nebylo skoro týdne, aby některou ze sousedních garáží nevykradli. Takže pomalu bylo jistější parkovat venku před domem, kde jsem bydlel, než nechat auto v garáži,“ svěřil se hornický důchodce.