Všechny objekty jsou zničeny a zavaleny sutí. Tuto hrůzu nezpůsobily bomby, ale zloději. Co bylo z kovu anebo jinak upotřebitelné, zmizelo.

Jiří Surůvka z Poruby, majitel jedné z garáží, říká: „Garáž mně vykradli několikrát, pak někdo ze střechy vybral železné překlady – a všechno spadlo.“ Ještě nedávno tam stála cedule s vyčítavým nápisem: Práce Policie České republiky. Nevydržela dlouho, byla plechová. Nyní někteří majitelé garáží dostali od firmy RPG Byty s. r. o. v Ostravě dopis s upozorněním, že jsou povinni objekty opravit, anebo odstranit a nechat vymazat garáž z katastru nemovitostí. Jenže nikdo z vlastníků si garáž sám nezničil, navíc nelze zmíněné upozornění splnit, protože se mezitím z cest kolem garáží stala divoká skládka.

Stavební firmy na ně bezostyšně ukládají cihlový odpad, zbytky betonu, asfaltový povrch cest, leží tu tisíce plastových lahví od nápojů, dokonce sem nějaký hospodský vozí plné pytle zbytků chleba a rohlíků. Těm, kdo zmíněné garáže-negaráže vlastní, jsou upírána občanská práva. Společnost jim nedokázala ochránit majetek, výzvu firmy RPG Byty splnit nemohou, protože se k ruinám garáží pro černou skládku vůbec nedostanou, takže jim zbývá jen jediné: stále platit nájem.