Letos zde studovalo 503 žáků. K výuce slouží hlavní budova, tělocvična a školní areál.

Škola disponuje 29 učebnami, z toho 14 odbornými. Nechybějí videoučebna a posilovna. „Odborné učebny jsou vybaveny televizory, videopřehrávačem. Všechny počítače ve škole, nejen v učebnách, ale také v kabinetech a kancelářích jsou připojeny k internetu,“ říká ředitel školy Daniel Kašička.

Škola se může pochlubit novou multimediální učebnou s 16 počítači. Ve dvou učebnách byly také instalovány interaktivní tabule s počítači a dataprojektory.

Kromě tradičních čtyřletých studijních oborů zde od roku 2004 funguje šestileté česko–španělské bilingvní studium. Škola ho nabízí jako jediná v kraji. Bilingvní studium, kdy se žáci učí podle španělských učebnic, doplnilo svůj didaktický materiál o DVD, které bylo součástí vítězství studentky Venduly Svobodové v celostátním kole literární soutěže ve španělském jazyce. „Pro letošní rok nám bylo zapůjčeno španělským ministerstvem školství domácí kino nejen pro výuku,“ uvádí ředitel gymnázia.

Novinkou je knihovna, která byla rozčleněna na dvě části. „Loni jsme ji rozdělili na žákovskou a učitelskou. Studenti i kantoři tak mají snazší přístup ke knihám, které právě potřebují,“ vysvětluje změnu Kašička.

Vědomostní úroveň žáků i úspěchy při příjímání na vysoké školy řadí Gymnázium Slezská Ostrava mezi prestižní školy ve městě. Zájem o studium podporuje i škála úspěchů v olympiádách, soutěžích, organizování veřejných výstav výtvarných prací i koncertů školního pěveckého sboru. Od roku 1987 zde působí tělovýchovná jednota zaměřená na košíkovou. Družstva žactva i dorostenců se mohou pochlubit tituly krajských přeborníků i prvním místem v republikovém finále v košíkové v roce 1994.

Vyučování bylo zahájeno v roce 1911 v budově Učitelského ústavu (ještě nedávno v objektu VŠB–TU na Michálkovické ulici) se čtyřiapadesáti žákyněmi. Dívčí lyceum zaniká v roce 1946. Slezská Ostrava byla na několik let bez střední školy.

Novodobá historie gymnázia začíná školním rokem 1953 vrácením střední školy na území Slezské Ostravy a jejím začleněním k základní škole na Chittussiho ulici. Vznikla jedenáctiletá střední škola. Budova však svému účelu nevyhovovala. Nebyly odborné učebny, laboratoře, tělocvična byla malá a špatně vytápěná, budova poddolovaná.

V roce 1968 byla zrušena výrobní praxe a zavedena výchova výtvarná, hudební, studium bylo prodlouženo na čtyři roky. Bylo rozhodnuto školu opravit – nejprve levou část budovy, pak pravou. Klid po generální opravě netrval dlouho. Výbuch plynového potrubí v roce 1976 pod mostem Pionýrů byl důvodem k odpojení od plynovodu. V letech 1977 až 1984 se škola několikrát stěhovala, aby o rok později zakotvila na současné adrese.

 

Slavní absolventi
Marie Hrachová
reprezentantka
ve stolním tenise
Václav Roubíček
tenista
Boris Urbánek
ostravský jazzman
Alexander Jiří Bělohlávek
odborník na mezinárodní právo