„Zlobím se. Je to přesně měsíc, co vláda studentům příslušných oborů pracovní povinnost uložila. Tito mladí lidé v sociálních službách navíc s ochotou a obětavě pomáhali už na jaře. Nevědomost pana ministra Hamáčka a včerejší veřejné prohlášení uvedly studenty i veřejnost v pochybnosti, zda jsou jejich pracovní příkazy v souladu se zákonem. A ještě hůře: je to výraz nezájmu a neúcty vůči těm, kteří jsou v sociálních službách nasazeni a často jsou kvůli přímému kontaktu s nakaženými v ohrožení,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a upřesnil, že aktuálně v sociálních službách v regionu působí na základě rozhodnutí 133 studentů a žáků.

„Pana ministra jsem v dopise vyzval, aby vše veřejně uvedl na pravou míru. Považuji za velmi důležité, aby veřejnost věděla, že vedle vojáků, dalších složek záchranného sboru a vedle mediků pomáhají v aktuální mimořádné krizové situaci také studenti sociálních oborů. Také oni si zaslouží respekt a poděkování,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

K TÉMATU

Přečtěte si celý dopis náměstka hejtmana Navrátila ministrovi Hamáčkovi

Dopis - část 1.Zdroj: MSK

Dopis - část 2.Zdroj: MSK