Děkanská kauza, o co vlastně jde?AS HGF zvolil 1. července 2016 Valíčka kandidátem na děkana, což byl první krok procesu „instalace" nového děkana. Druhým krokem měl být verdikt rektora, jenž kandidáta jmenuje (anebo ne s udáním soudně přezkoumatelného důvodu). Rektor Vondrák to však odmítl a odkázal na žalobu proti nezákonnému postupu. Tou chtěl člen vedení fakulty a též jeden z neúspěšných kandidátů na děkana Alexander Király dosáhnout verdiktu, že Valíčkovo zvolení bylo nezákonné (člen AS Erik Dvořák údajně neměl být v té době členem studentské komory senátu). Žaloba byla zamítnuta. VŠB-TUO dočasně do čela ustanovilo profesora Jaroslava Dvořáčka. Obě strany sporu Valíček a Király poté podnikaly právní kroky. Valíček předestřel, že žádná relevantní příčina k jeho nejmenování neexistuje.

„Na akademické půdě už více než půl roku trvá účelově smyšlený právní nátlak sledující jediný cíl zabránit standardnímu jmenování mé osoby do funkce děkana HGF," uvedl proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky Valíček, kterého kandidátem na děkana zvolil akademický senát fakulty.

Její půda se prý rozdělila na tři tábory jeden stojí za Valíčkem, druhý za proděkanem pro legislativu Alexandrem Királym a třetí tvoří nerozhodní akademici. Proti vítězi voleb se podle interních neoficiálních zpráv názorově postavili „horníci". „Sice byl zvolen, ale chce do čela fakulty, která ho nechce," komentovali situaci.

V pondělí u krajského soudu zazněl jasný verdikt. Rektor musí do 14 dnů rozhodnout.

Přečtěte si také: Nový děkan HGF vzejde zřejmě až z právní bitvy

„Situace na fakultě je podle mého mínění plánována a realizována cíleně postupně a účelově. Byl jsem odvolán jako vedoucí Institutu fyziky HGF VŠB-TUO," nechal se slyšet Jan Valíček a dodal: „Nyní návazně probíhá fáze likvidace mého pracoviště za účelem zbavení se mě jako zvoleného kandidáta na děkana, a to za každou cenu," řekl Valíček, jenž se začal energicky bránit právní cestou.

„Na VŠB-TUO došlo k historicky bezprecedentní situaci, když k 1. prosinci 2015 rezignoval Vojtech Dirner poslední řádně zvolený a jmenovaný děkan fakulty a můj klient, ačkoliv byl také zvolen kandidátem na děkana, až do dnešního dne ve funkci není," řekl advokát Tomáš Sokol, kterého si Jan Valíček zvolil svým právním zástupcem.

Vedení VŠB-TUO zaujalo jednoznačný postoj: Čekat! Jeho mluvčí Petra Halíková litovala, že se nemůže vyjádřit k zamítnutí kasační stížnosti Királyho (k poslední údajné překážce jmenování Valíčka) ani k tomu, zdali na HGF přetrvává právní nejistota. „Vyčkáme na soudní rozhodnutí v žalobách podaných v souvislosti s volbou děkana" poznamenala.

Na HGF byly vedením fakulty vyhlášeny přípravy voleb do nového akademického senátu. Ten by mohl iniciovat další postup, včetně uskutečnění nových děkanských voleb. „Atmosféra je neskutečně napjatá, vedení dalo přesné pokyny, kdo koho může a nemůže podpořit," podotkl Valíček.

Právník Tomáš Sokol: Vztahy na „Báňské" jsou pro mě záhadou

Jan Valíček si k dokázání své pravdy vybral skutečně „těžký kalibr" v podobě právního zástupce JUDr. Tomáše Sokola. Renomovaný pražský advokát poskytl Deníku exkluzivní rozhovor.

Jaký je váš názor na odmítnutí žaloby proti nezákonnému zásahu ostravským krajským soudem?

Lze-li to tak říci, Krajský soud v Ostravě se žalobcem Királym doslova vyběhl. Žalobu nezamítl, ale odmítl jako zcela nelegitimní, a tedy protiprávní. V odůvodnění žalobce zároveň poučil, že volba kandidáta na děkana AS je nedílnou součástí procedury sledující jediný cíl, a to jmenování zvoleného kandidáta na děkana. Mnou řečeno, jde o proces, který neskončil, to se stane až rozhodnutím rektora, který navrženého kandidáta jmenuje, nebo ne. Žaloba byla tedy podána v průběhu procesu, jehož výsledkem je rozhodnutí, a to už může být žalobou napadeno. Avšak dokud není rozhodnuto, není co ani koho žalovat. Mám intenzivní pocit, že právníkovi musela být nesmyslnost žaloby zřejmá od počátku, a že šlo spíše o to, dodat rektorovi záminku k tomu, aby mohl něčím zdůvodnit svou pasivitu. Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí, kterou Király podal, byla Nejvyšším správním soudem 18. ledna 2017 zamítnuta. Nyní se už rektor nemá na co vymlouvat, ale stejně nerozhodl a ani nedal najevo, že se k něčemu podobnému chystá.

Valíček podal žalobu na nečinnost úřadu rektora jako správního orgánu. Povinností rektora bylo vydat správní rozhodnutí ohledně jmenování/nejmenování kandidáta na děkana. Oslovil jste v této souvislosti vedení univerzity?

I když pojem „vedení univerzity" je z mého pohledu poněkud mlhavý, což záhy vysvětlím, obraceli jsme se na všechny, kteří jenom trochu vypadají, že by tímto vedením mohli být, a to včetně především pana rektora profesora Vondráka. Nutno poznamenat, že v rozporu s běžnými společenskými konvencemi a slušností vyjádřenou sentencí „napsat můžeš, odpovědět musíš" nikdo a nijak nereagoval.

Vondrák pověřil vedením fakulty Dvořáčka, je ten kompetentní provádět personální změny tím je míněno zejména odvolání Valíčka z funkce vedoucího Institutu fyziky na HGF VŠB-TUO?

O legálnosti tohoto postupu mám vážné pochybnosti, ale zatím jsem je neřešil, protože nejsou předmětem aktuálních právních kroků činěných ve věci mého klienta. Problém je v tom, že samo pověření jakožto právní úkon je jedna věc. Druhá věc je, je-li takovéto pověření součástí operace spočívající v tom, že rektor nejmenuje navrženého kandidáta na děkana a v této záležitosti úmyslně vůbec nerozhodne, a je naprosto v hrubém rozporu se svými povinnostmi. Tím vytvoří prostor i pro to, aby mohl pověřit vedením fakulty někoho jiného. Domnívám se, že zde jde o zcela účelový postup, který by neměl mít oporu v zákoně.

Vedení VŠB-TUO se po zvolení Vondráka krajským hejtmanem ujal prorektor Petr Noskievič, má tento kompetence jmenovat kandidáta na děkana?

Vztahy na téhle škole jsou pro mě záhadou. Pokud jsem si mohl přečíst, pan rektor především pověřil prorektora podle § 10 odst. 1 zákona o vysokých školách veškerým jednáním za rektora. Vloni na podzim dopisem ovšem sdělil, že vzhledem ke svému zvolení hejtmanem okamžitě „předal své pravomoci do rukou prorektora profesora Noskieviče, čímž by měl být z funkce rektora uvolněn". Pojem uvolnění z funkce ovšem zákon o vysokých školách nezná. Souběh funkce rektora a hejtmana není přípustný a rektor může být prorektorem zastoupen, nikoliv mu „předat funkce". Není jasné, co je míněno oním „předáním funkcí" či „uvolnění z funkcí", neboť zákon nic takového nezná, a tedy ani nedefinuje. Takže za tohoto stavu jsou oprávnění Noskieviče značně sporná. Ani samotný fakt, že se „ujal" vedení univerzity za výše uvedených podmínek, pro mě není žádnou právně relevantní informací. Ale tuto záležitost jsem do detailů neřešil, protože zatím je pro mě aktuální zejména spor klienta o to, aby rektor rozhodl o návrhu na jeho jmenování děkanem.

Jak dlouho je po právní stránce udržitelný tento stav na akademické půdě veřejnoprávní školy?

Jsem sám zvědav, jak se k věci Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR postaví. Mimo vší pochybnost zde je rektor, který neplní svoji povinnost rozhodnout o návrhu na jmenování zvoleného kandidáta na děkana. Tentýž rektor ve věci vůbec nekomunikuje, navíc tvrdí, že své pravomoci předal někomu jinému, ač něco takového zákon o vysokých školách nepřipouští, a tedy jde o nezákonné počínání. Podle mého názoru ovšem bez ohledu na postoj ministerstva může začít docházet k zajímavým situacím. Rektor, kromě jiného, podepisuje řadu právních dokumentů, včetně pracovních smluv, smluv o dodávkách zboží a obecně jedná za školu jako právnickou osobu. Tato oprávnění jsou jasná a nesporná, ovšem pan rektor tvrdí, že je nemá, protože je předal. Není tedy jasné, kdo je za školu oprávněn navenek jednat. Tím pádem hrozí komplikace a pochybnosti o platnosti uzavřených smluv. Osobně bych byl jako dodavatel opatrný a až nedůvěřivý při uzavírání smlouvy, aby se totiž nakonec nezjistilo, že jsem sice dodal, ale bez smlouvy. Jinak řečeno, pan rektor se bude muset vyjádřit mnohem jednoznačněji.

Všechny články k tématu najdete zde: Hledání děkana HGF