HZS MSK chce zároveň touto cestou představit své mezinárodní aktivity v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi a svoji účast v mezinárodním projektu s názvem IPA Flood & Fire,

Do vzdělávacího semináře pro pedagogy konaného letos neobvykle v distanční formě se může na stránky HZS MSK přihlásit každý pedagog ze základní školy v Moravskoslezském kraji. Zahájen byl 13. října, trvat má zhruba měsíc, pokračování je připraveno podle aktuálního zájmu. Seminář je zaměřen na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, včetně začlenění do školních vzdělávacích programů.

Představeny budou rovněž metody a formy implementace témat do pedagogické praxe, ukázány příklady dobré praxe a předvedení edukativních materiálů. Bližší informace je k dispozici na tomto webu

HZS MSK realizuje v rámci preventivně výchovné činnosti řadu dalších vzdělávacích aktivit. Nosným preventivním programem je „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, který je určen pro žáky 2. a 6. tříd základních škol.

Preventivní program je zaměřen na základní znalosti o procesu hoření, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, opatření ochrany obyvatelstva, tzn. způsoby varování a chování při nařízené evakuaci, nebezpečí v přírodě, základní způsoby chování v nebezpečných situacích, přivolání pomoci, linky tísňového volání a další. V průměru za poslední roky navštívili instruktoři s tímto programem na 80 procent ZŠ v Moravskoslezském kraji.