Tito hasiči-lezci jsou nasazováni v situacích, kdy je provedení záchrany, například paraglidistů končících svůj nepovedený let na vysokých stromech, nad rámec možností „běžné“ hasičské jednotky.

Do týmu se vybírají příslušníci s nadprůměrnou odolností proti stresu a zároveň jde o nejzkušenější záchranáře s rozsáhlými znalostmi provádění lanových technik. Důraz je kladen na schopnost samostatné činnosti a rozhodování i ve vypjatých a krizových situacích.

Ostravský tým hasičů-lezců trénoval záchranu osob i během silných mrazů.Ostravský tým hasičů-lezců trénoval záchranu osob i během silných mrazů.Zdroj: HZS MSK

„Základem pro získání a udržení specializace hasiče-lezce je systematická a náročná odborná příprava, která je zaměřena jak na jeho individuální dovednosti a schopnosti, tak na nácviky kompletních záchranných činností lezecké skupiny v různých prostředích, podmínkách a měnící se výškové expozici,“ uvedl ředitel HZS MSK brig. gen. Vladimír Vlček.

Celkově jde o více než 140 hodin především praktického výcviku, který simuluje reálné situace, s nimiž se záchranáři ve výšce a nad volnou hloubkou při řešení mimořádných událostí setkávají. Současně musí být pod neustálou kontrolou instruktorů a lektorů. „Proto připravujeme v naší technické a výcvikové základně složek IZS v Ostravě-Hranečníku víceúčelový lezecký trenažér, kde je možné nasimulovat s dostatečnou variabilitou kompletní spektrum lezeckých činností,“ upozornil Vladimír Vlček.

V současné době je z celkového počtu 759 výjezdových hasičů HZS MSK zařazeno celkem 91 příslušníků jako hasiči-lezci. Jsou dislokováni v šest lezeckých skupinách, po jedné v každém okrese kraje, připravených pomoci lidem 24 hodin denně. Například ostravský tým, sloužící na stanici v Ostravě-Porubě, trénoval záchranu osob i za letošních silných únorových mrazů na nefunkční věži Koksovny Šverma v Ostravě-Mariánských Horách, vysoké bezmála sto metrů.

Ostravský tým hasičů-lezců trénoval záchranu osob i během silných mrazů.Ostravský tým hasičů-lezců trénoval záchranu osob i během silných mrazů.Zdroj: HZS MSK

Celkem 17 příslušníků hasičů-lezců lezeckého družstva, dislokovaného na stanici HZS MSK v Porubě, je navíc vybaveno a připraveno pro záchranné práce pomocí lanové techniky a vrtulníku, mají tedy specializaci leteckého záchranáře. V současné době spolupracují s Leteckou službou Policie České republiky a také s nestátním provozovatelem letecké záchranné služby v Ostravě, slovenskou firmou Air Transport Europe (ATE).