Na Havlíčkové nábřeží bude vystavěna nová visutá galerie, navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělí trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upraví se navazující zpevněné plochy a komunikace.

Rekonstrukce sjezdu

Místo bude doplněno o designový mobiliář, výsadbu stromů a květin. Práce začaly v těchto dnes přeložkou elektrického vedení, hotovy by měly být v září. Na tento úsek bude navazovat rekonstrukce sjezdu ze Sýkorova mostu na Havlíčkovo nábřeží po ulici Na Hradbách.

Takto nábřeží Ostravice postupně měnilo svou tvář:

„Břehy Ostravice se proměňují rok od roku. Úpravy Havlíčkova nábřeží jsou další z připravovaných etap celkové estetizace prostoru kolem řeky v centru města. Pracujeme na nich od roku 2015. Po dlouhém projektování a přípravě dokumentace ale vidíme postupně výsledky. Začali jsme pravým břehem Ostravice, kde jsme nejprve celý úsek od loděnice k Sýkorově mostu sanovali od odpadu, suti a neperspektivní zeleně,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Připomněla dále, že byl opraven mostní pilíř původní střelniční lávky a pod sochou Miloše Sýkory vznikla nová terasa k posezení a vyhlídka.

"Prostor k Hradní lávce jsme vybavili novým mobiliářem a vysadili spoustu nových stromů, okrasných keřů a jiné zeleně. Mám radost, že se úpravy lidem líbí a řeka čím dál víc láká k procházkám a trávení volného času,“ dodala Kateřina Šebestová.

Nová visutá galerie

Součástí úprav řeky Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou bude výstavba nové visuté galerie o celkové zastavěné ploše 260 m², tvořit ji bude železobetonová monolitická deska vyložená přes hranu nábřežní zdi. Vznikne na stávající opěrné zdi, která se navýší.

Upravené Havlíčkovo nábřeží u Krajského soudu v Ostravě:

Na pochůzí části galerie bude kamenná dlažba. Místy povrch doplní skleněné desky z vrstveného skla s protiskluzovou úpravou, které budou podsvíceny reflektory. Upravovat se bude 994 m² cyklostezky, 1807 m² pěších komunikací a povrch silnice o ploše 540 m².

„Důležitou částí stavby je kromě visuté galerie a rozšíření prostoru u nábřežní zdi před Dockem také bezpečnější vedení trasy pro cyklisty a chodce. Doteď se totiž jednalo o potenciálně kolizní místo. Cyklostezka i pěší trasa budou od sebe odděleny. Po dokončení rekonstrukce bude prostor vybaven novými lavičkami, betonovými lehátky, odpadkovými koši a novými stromy vysazenými do ochranných mřížek. V rámci sadových úprav se vysází kromě stromů také trvalkové záhony,“ doplnila náměstkyně Šebestová.

Úpravy již odstartovaly přeložkou vysokého napětí v úseku od mostu Miloše Sýkory po Střelniční lávku. V květnu a v červnu se bude upravovat chodník a cyklotrasa mezi Hradní lávkou a Střelniční lávkou, v září se tam položí nový asfalt. V srpnu a v září přijdou na řadu pěší a cyklistické trasy mezi Střelniční lávkou a ulicí Biskupskou.

Chodník a cyklotrasa

V prostoru mezi ulicí Biskupskou a mostem Miloše Sýkory se začne s úpravami nájezdového klínu na přelomu června a července. Chodník a cyklotrasa přijdou na řadu v srpnu a v září a na visuté galerii se bude pracovat od konce června do konce září. Práce se budou dělat po etapách, které si vyžádají na komunikaci Havlíčkova nábřeží postupně zaváděná dopravní omezení.

Řeka Ostravice:

Na rekonstrukci této části Havlíčkova nábřeží naváže v květnu druhá stavba, zahrnující úsek mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října na nábřeží. V tomto úseku se postaví nový chodník, zrekonstruuje se cyklistická stezka podél řeky s rozdělením tras pro cyklisty a pro pěší, vysadí se nová zeleň. Opravovat se bude opěrná zeď na straně sjezdu z ulice 28. října, a také místní komunikace včetně optimalizace parkovacích míst. Práce by měly být hotovy do konce tohoto roku.

Rekonstrukci prvního úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou provádí podle návrhu architektonické kanceláře Arkos společnost Firesta-Fišer za 27,6 milionu korun s DPH.

Úpravy druhého úseku mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října by měla zrealizovat na základě projektové dokumentace kanceláře UDI Morava společnost K2 stavební Moravia s cenou 11,9 milionu korun s DPH. Smlouva by měla být podepsána příští týden.

Oběma úpravám Havlíčkova nábřeží předcházela vloni zahájená rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přeložky kanalizačního sběrače v lokalitě od ulice Na Hradbách po Kostelní. Nově se položilo 204 metrů nové kanalizace a 146,5 metru vodovodu, celkem došlo k odstranění 218,5 metru starého kanalizačního potrubí. Oprava přišla na 14,4 milionu korun, trvala sedm měsíců a stavebně byla dokončena v první polovině března. Do konce dubna v závislosti na klimatických podmínkách se ještě obnoví povrch stávající vozovky na Havlíčkově nábřeží od Kratochvílovy po ulici Na Hradbách.