Hejtman Jaroslav Palas tvrdí, že krajské nemocnice vykazují ztrátu okolo 210 milionů korun. Změna jejich řízení by měla zabránit především jejich dalšímu finančnímu propadu. Zároveň zdůrazňuje, že pacienti se bát nemusejí. Péče o jejich zdraví se tím nezhorší, zlepší se časová dostupnost.

„Znamená to, že pacienti budou muset kvůli některým zákrokům a plánovaným operacím jezdit dál, než byli zvyklí, ale nebudou na ně muset tak dlouho čekat. Například se zkrátí čekací lhůty na výměnu kloubů,“ řekl Palas.

V současnosti v kraji probíhá diskuse nad výsledky analýzy hospodaření nemocnic, kterou si kraj nechal loni na podzim vypracovat společností RGM Medical.

„Analýza popisuje stav krajských zdravotnických zařízení, jejich rezervy a obsahuje také doporučení k jejich ekonomickému ozdravení. Ukazuje kroky, které je nutné udělat, aby se nemocnice dostaly alespoň na nulu,“ řekl Palas s tím, že možné úspory se odhadují na téměř 300 milionů korun. „Je možné jich dosáhnout optimalizací sítě nemocnic, odborností a lůžkového fondu, sjednocením nákupů, koncentrací služeb, optimalizace technickohospo­dářských procesů a dalšími,“ upřesnil hejtman.

Za nejdůležitější považuje optimalizaci sítě nemocnic. „Analýza ukázala, že v krajských nemocnicích máme zbytných 520 lůžek pro akutní péči. Chceme ale, aby redukce lůžek měla finanční efekt nejen pro zdravotní pojišťovny, ale také pro kraj. Ty peníze, které snížením počtu akutních lůžek ušetříme, chceme použít na zefektivnění provozu nemocnic a na mzdy. Příslib, že to tak bude, už máme od Všeobecné zdravotní pojišťovny,“ konstatoval Palas s tím, že analýzu je nutné vnímat jako doporučení k jednotlivým opatřením, o kterých se bude dále jednat.

„Diskutovat určitě budeme o orlovské ortopedii, ORL, o Vítkovu a dalších. K faktickému sloučení nemocnic by mělo dojít k 1. červenci,“ řekl Palas. Norbert Schellong ze společnosti RGM Medical ho doplnil, že některé navrhované kroky už se realizují, například nákupy prostřednictvím elektronických aukcí, další by se mohly uskutečnit v druhé polovině roku.

Při slučování nemocnic se počítá také s propouštěním personálu „Sníží se počet zaměstnanců v obslužných profesích a v managementu. Zdravotnického personálu se tato opatření nedotknou, stejně jako ředitelů nemocnic, ti zůstanou. Zastřešující společnost, která bude nemocnice, coby odštěpné závody, řídit, také nebude mít formu jakéhosi generálního ředitelství se stovkou zaměstnanců, ale bude ji tvořit tým pěti až deseti lidí,“ konstatoval Palas.