Obě strany tak oficiálně stvrdily podporu dalšího rozvoje sociálního podnikání v kraji s cílem vytvářet pracovní příležitosti pro obtížně uplatnitelné lidi na trhu práce.

„V letošním roce jsme z krajského rozpočtu podpořili částkou přes jeden milion korun osm projektů zaměřených na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením," řekl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Podpis memoranda s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC je jedním z dalších kroků, kterými Moravskoslezský kraj pokračuje v naplňování programového prohlášení rady kraje, v němž deklaroval podporu rozvoje sociálního podnikání na svém území. Klastr SINEC sdružuje firmy zaměřující se na tvorbu pracovních míst pro skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením.

V současnosti slučuje přes třicet sociálních podniků se zhruba devíti sty zaměstnanci a ročním obratem kolem tří set milionů korun.