Vážený pane ministře,

s rozhořčením jsme se dozvěděli, že z celkového počtu poboček České pošty, které plánujete zrušit, se celá šestina plánuje zrušit v našem kraji.

Moravskoslezský kraj je jedním ze tří strukturálně nejvíce postižených krajů v republice. Potýkáme se s vysokou nezaměstnaností, zhoršeným životním prostředím a jsme také velmi rozlehlým regionem, ve kterém žije vysoký počet obyvatel v seniorském věku.

Souhlasíte s názorem hejtmana Ivo Vondráka a primátora Tomáše Macury? Hlasujte pod článkem.

Procházíme transformací, jak s oblibou říkáme – přecházíme od těžby uhlí k těžbě dat. Proto také chápeme snahy o restrukturalizaci státního podniku Česká pošta. Rozumíme také tomu, že v době datových schránek, e-mailové komunikace a internetového bankovnictví by se pošta mohla zdát jako méně potřebná. Je ale nutné si uvědomit, že nemalá část naší společnosti si bez služeb České pošty stále neumí představit život. Koncentrace takových obyvatel je přitom v našem kraji vyšší než v jiných částech republiky.

Považujeme však za nepřijatelné, aby se představitelé kraje, měst a obcí dozvěděli o změnách, které je v této souvislosti čekají, ani ne týden před jejich avizovaným schválením.

Jedna z ostravských poboček České pošty, která bude zrušena, sídlí na adrese Rodimcevova 2011/26, 31. března 2023, Ostrava.
V Ostravě bude zrušeno 19 poštovních poboček. Více jich zanikne jen v Praze

Z dostupných informací vyplývá, že nejvíce poboček v České republice pošta zruší právě v Moravskoslezském kraji, celkem 48. V samotné metropoli kraje, v Ostravě, má být zrušeno 19 poboček, což je výrazně více než například v rozlohou srovnatelném Brně, které navíc není, na rozdíl od Ostravy, polycentrickým městem. To je naprosto nepřijatelné s ohledem na situaci v našem regionu stručně popsanou výše. Výrazně se tak zhorší dostupnost služeb České pošty pro naše občany a o zaměstnání přijdou další lidé, kteří s největší pravděpodobností skončí na Úřadu práce a zvýší tak už teď dost vysoký počet nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji.

Vážený pane ministře, důrazně Vás proto žádáme o jasné zdůvodnění těchto kroků a přehodnocení Vašeho rozhodnutí, které by reflektovalo specifika sociálně-ekonomické a věkové struktury obyvatelstva našeho kraje a města Ostravy.

Hejtman MS kraje Ivo Vondrák, primátor Ostravy Tomáš Macura