Baron Prášil, literární postava, která vypráví fantastické smyšlenky, které často porušují biologické a fyzikální zákony, byla inspirací pro ostravskou organizaci Čisté nebe. Ta totiž od října spouští ve spolupráci se serverem Demagog.cz projekt Hlídky Barona Prášila.

Demagog.cz vznikl v únoru 2012 a zabývá se tzv. factcheck analýzou. Factcheck znamená ověřování pravdivosti faktických vyjádření politiků. Demagog.cz sleduje pouze ověřitelná tvrzení politiků, tedy ta postavená na faktech v různých podobách, ať už to jsou číselné informace, minulé činy dané osoby (hlasování o zákonech nebo vyjádření), nebo historické události. Veškerá hodnocení jsou vždy psána s odkazy na veřejné internetové zdroje, ve výjimečných případech s odkazem na odborné publikace s uvedením autora a strany. Každé publikované odůvodnění prochází autonomní dvojstupňovou kontrolou, kde se kontroluje faktická a metodologická přesnost a správnost a také celková logika výroku. *Zdroj: Demagog.cz

Členové hlídky pak budou kontrolovat pravdivost výroků politiků, zástupců institucí a podniků, které se týkají problematiky ovzduší na Ostravsku. Výroky pak budou podle pravdivosti hodnotit buď jako pravdivé, nepravdivé, zavádějící, nebo neověřitelné.

„V momentě, kdy se jakýkoliv politik vyjádří k ovzduší na Ostravsku, prověří hlídka pravdivost jeho tvrzení na základě veřejných a ověřitelných zdrojů. Hlídka Barona Prášila bude fungovat od října po celé smogové období zhruba do dubna. Výroky pak budeme vybírat podle toho, jak budou zajímavé, kontroverzní nebo věcné," řekla Deníku ředitelka Čistého nebe Markéta Ubíková s tím, že metodologii převzali od serveru Demagog.cz, jehož členové budou ostravské „hlídače" školit.

Osm členů

„Chtěli bychom mít osm členů hlídky, kteří budou včas schopni reagovat na debaty, diskuse a prohlášení politiků. V minulosti jsme s Demagogem spolupracovali třeba během krajských voleb, ale kontinuální a komplexní spolupráce tady zatím chyběla," dodala ředitelka Ubíková.

Podle Davida Kopeckého, vedoucího analýz serveru Demagog.cz, je přínosné, když se do kontroly politiků začínají pouštět lokální iniciativy, které znají místní prostředí nebo danou problematiku.

„Takové projekty, zvlášť v období obecních voleb, představují pro občany skvělou možnost, jak na své zastupitele dohlédnout. Podobný projekt bychom chtěli nastartovat ve spolupráci s Člověkem v tísni, ten by se měl zabývat hlavně rasistickými a xenofobními výroky, zatím je to ovšem ve fázi přípravy," konstatoval Kopecký.

Malá vítězství

„Chceme, aby občané nad tím, co je jim v médiích předkládáno, kriticky uvažovali, diskutovali s námi a doplňovali nás, zajímali se. U politiků je to horší, občas se nám někdo ozve, ale většinou hrají mrtvého brouka. Stalo se ale již několikrát, že na základě naší analýzy začal politik uvádět správné informace nebo naše výstupy citoval. To je vždy takové malé vítězství a jsme přesvědčeni, že podobných případů bude přibývat," uzavřel vedoucí analýz serveru Demagog.cz.

Členem ostravské Hlídky Barona Prášila se může stát každý, kdo má rád psaní a práci s informacemi, a má na tuto dobrovolnickou činnost čas a chuť.

Více informací na nezávazném setkání 24. září v 17 hodin v Sádrovém ježku v Ostravě.