Současně s propiskami rozdávají letáky s informacemi o hluchoslepotě v rámci celostátní sbírky Červenobílé dny.

Hluchoslepí lidé žijí mezi námi, a přesto o nich většina společnosti neví. Všichni mají jedno společné. Během svého života se musejí učit vyrovnávat se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně, které je označováno jako hluchoslepota.

„Dopad hluchoslepoty bývá mnohem závažnější, než si většina lidí dokáže představit. Vždyť ztráta zraku a sluchu se nesčítá, ale násobí. V každodenním životě způsobuje hluchoslepota potíže především při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím,“ upozornila Petra Zimermanová, ředitelka občanského sdružení LORM - společnosti pro chluchoněmé.

Lidé s hluchoslepotou však mají možnost obrátit se o pomoc a radu na sdruženíLORM. Spojuje je také pouliční sbírka Červenobílé dny, která se koná každoročně v dubnu. Pomoci těmto lidem s vážným handicapem může veřejnost také v Moravskoslezském kraji. „Velkou zásluhu na realizaci sbírky mají studenti středních škol, kteří loni dobrovolně prodávali v šestačtyřiceti městech republiky komiksové pohlednice za symbolickou částku dvaceti korun. Výtěžek činil přes 599 tisíc korun.

„Díky vybraným penězům se nám loni podařilo zajistit osobní asistenty šestnácti lidem, kteří současně nevidí a neslyší. Uspořádali jsme také týdenní pobyty zaměřené na sociální rehabilitaci pro pětašedesát postižených,“ vyjmenovala některé aktivity Zimermanová. Díky sbírce mohlo sdružení LORM zahájit rozvoj služeb také v novém regionu, konkrétně v Moravskoslezském kraji.