Hodiny u Elektry mají velmi zajímavou historii. „Stavbu kiosku provedla někdy v padesátých letech minulého století tehdejší NHKG. Vím, že dlouhou dobu je udržoval státní podnik Elektročas a později Pragotron se sídlem své pobočky v Ostravě na Poděbradově ulici," vzpomíná bývalý pracovník Pragotronu Jiří Bachan.

Ten ve zmíněném podniku začal pracovat v roce 1975, a jak dodává, sám se na opravách hodin u Elektry podílel. „Někdy v polovině devadesátých let, když Pragotron ukončil svou činnost a zákazníci se se svými problémy začali hlásit do firmy Impuls B, kterou jsem založil, jsme udržbu hodin u Elektry převzali my. Tyto hodiny měly řídící jednotku v budově Státní spořitelny a kabelově byly propojeny do hodinového kiosku," upřesňuje Jiří Bachan.

Opět sloužit

Jak také objasňuje, postupně byly vyměněny číselníky s ručičkami, hodinovými strojky, včetně řídicí elektroniky pro příjem signálu DCF. V současnosti je všechno zařízení umístěno v prostoru za číselníky.

„Jestli si dobře vzpomínám, poslední oprava byla provedena kolem roku 2000, od té doby šly hodiny vcelku dobře. Jejich stav se zhoršil až v minulém roce, asi vlivem prorezavělého pláště hodin v horní části, což způsobila zřejmě zatékající voda. Takže došlo k poškození elektronických komponentů řízení hodin. Následně byla odpojena i kabelová propojka, která zajišťovala dodávky elektřiny do hodin," vysvětlil Jiří Bachan.

Jak dodává, pokud se najde investor, který bude chtít hodiny zprovoznit, jeho společnost tyto práce zajistí, aby mohly opět sloužit.

Mluvčí centrálního ostravského obvodu Jana Pondělíčková Deníku sdělila, že hodiny u Elektry v Moravské Ostravě a Přívozu nepatří. „Obvodu ale samozřejmě vadí, že tyto hodiny nefungují. Nepodařilo se nám ale dohledat, kdo je jejich vlastníkem. Obvod se proto rozhodl, že se těchto hodin ,ujme'. Pracujeme na tom, abychom je co nejdříve opět zprovoznili a následně se o ně budeme starat," dodala Jana Pondělíčková.

Firma z Ostravy se stará o věžní a kostelní hodiny v celé Evropě

Na koho se obrátí zástupci měst či farností, když chtějí opravit hodiny na radniční věži či rozhoupat kostelní zvon? Jen málokdo by asi uvěřil, že si s takovými úkoly poradí odborníci z ostravské firmy, která sídlí v malém domku v Ostravě-Staré Bělé.

„Firmu jsem zakládal ještě za minulého režimu, ale tehdejší doba podnikání moc nepřála. Hned v lednu 1990 jsem se ale do toho pustil naplno," říká Jiří Bachan, zakladatel společnosti Impuls B, s. r. o.

Jeho firma už vyrábí komponenty pro zvony či hodiny pro kostelní věže a náměstí nejen v tuzemsku, ale třeba i v Portugalsku, Itálii, Německu a Slovensku.

O kolik hodin věžních, kostelních a dalších se staráte?

Celkově jsme už vyrobili a instalovali 1,2 tisícovky sad elektronických zařízení věžních hodin nejen u nás, ale i v zahraničí. Největším odběratelem našich zařízení ze zahraničí je Francie.

Které z těchto hodin považuje vaše firma za nejprestižnější?

Naše hodinová zařízení jsou umístěna po celé Evropě, ale musím přiznat, že neprestižnější je pro nás ostravská Nová radnice. Jsme totiž patrioti. Samozřejmě máme ale také plno dalších zajímavých míst, kde máme věžní hodiny instalovány. Rád bych zmínil i zakázku, kterou jsme dostali před několika lety ve Francii. Tam jsme totiž připravovali instalaci rozhoupání zvonu na slavné pařížské katedrále Notre-Dame.

Jak zajišťujete, aby hodiny, které máte na starost, šly přesně?

Radiový signál časového normálu DCF je v posledních létech čím dál více ovlivňován poruchami a rušením různých elektronických zařízení a radiových pojítek přicházejících se západního směru, tak naše hodinová zařízení máme doplněna o převod časové informace satelitního příjmu GPS na informaci radiového příjmu DCF. Signál GPS je bez větších poruch a omezení přínosem pro přesnost řízení našich hodinových elektronik, tím jsme odstranili tato rušení ve prospěch spokojenosti našich zákazníků.

Jak často hodiny, které máte na starost, kontrolujete?

Někteří zákazníci preferují uzavření Servisní smlouvy na pravidelné kontroly věžních hodin, ale většina odběratelů je s chodem věžních hodin spokojena a ohlásí se jen někdy při různých potížích pramenících z nepřetržitého provozu věžních hodin a odbíjení času. My jsme přesvědčení o spolehlivosti našich komponentů, tak nijak zvláště hodiny nemusíme kontrolovat.

Koncem března jsme si zase posunovali hodinky, protože jsme přecházeli na letní čas. Jak se s touto změnou vyrovnáváte jako člověk?

Musím přiznat, že nám hodinářům změna letního a zimního času fyziologicky vadí a nějakou dobu trvá, než se jí přizpůsobíme. Hodinová zařízení jsou na tom lépe.