Vlastnoručně sestrojené (pod dozorem lektora) i servisované „vozy“ na závodní dráhu ve středu vyslalo přes sedmdesát studentů z dvanácti různých týmů a tedy i škol z celé České republiky. Z důvodu epidemiologické situace se Akce konala za přísných hygienických opatření a bez přítomnosti veřejnosti. Republikové finále bylo závěrečnou částí několikaměsíčního edukativního programu, během kterého se studenti vzdělávali v oblasti obnovitelných zdrojů energie a alternativních pohonů. Z regionálních škol své zástupce-piloty vyslala Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě, studentský tým při Technické univerzitě Ostrava a Střední odborná škola Třineckých železáren.