Mobilní měřící stanici v Hrabové umístil a od ledna v ní monitoring ovzduší zahájil Zdravotní ústav Ostrava (ZÚO). „Údaje se zde zaznamenávají v souladu s požadavky evropské i české legislativy a výsledky lze očekávat po skončení měření. To potrvá rok,“ sdělila Lucie Hellebrandová, vedoucí oddělení ovzduší ZÚO.

Zároveň však odmítla spekulace místních obyvatel, že by zařízení nainstalovali na „něčí podnět“ či kvůli velkému znečišťovateli (firmě ArcelorMittal Ostrava) působícímu v blízkosti. „My se nezabýváme záznamem stížností a měřící stanicí imisního monitoringu ani není možné zjišťovat emise z tohoto podniku,“ upřesnila Hellebrandová.

Zařízení začalo sbírat z Hrabové, Kunčiček i Vratimova data o síle větru, teplotě a výskytu prachu o velikosti částic do deseti mikrometrů (PM10). „Cílem je prověřit místa, kde se standardně neměří a tím získat celoroční obraz o kvalitě ovzduší v širší lokalitě. Stanice je součástí Regionálního imisního monitoringu, který ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Českým hydrometeorologickým ústavem provádíáme již od roku 2011,“ vysvětlila Hellebrandová.

JAKÁ BUDU OPATŘENÍ?

On-line monitoring ovzduší ZÚO zahrnující nově i stanici Hrabová neunikl ani Nikolu Carići coby řediteli neziskové organizace Čisté nebe usilující o „dýchatelnější“ prostředí v Ostravě. „Hodnoty PM10 v úterý vystoupaly nad 165 mikrogramů na metr krychlový, a proto se domnívám, že roční měření prokáže překračování limitů,“ řekl s tím, že pro sledování kvality ovzduší na Jihu horoval delší dobu.

Položil ovšem otázku, co se s naměřenými hodnotami stane dále. „Zda se po roce bude dát říci, co je zdrojem znečišťování, a jaká opatření budou přijata, aby emise ovlivňovaly zdraví obyvatel co nejméně?“ nechal se slyšet Carić, který měření rozhodně uvítal.

Stejného názoru byl Aleš Boháč, místostarosta obvodu Radvanice a Bartovice, (kde včerejší měření na zdejších stanicích vykazovaly hodnoty PM10 okolo 60 µg/m³). „Sám jsem na výsledky zvědavý a rozhodně sousedům nepřeji nic špatného. Když nás ale překonají, znamená to, že můžeme proti znečištění bojovat společně,“ uvedl.

ArcelorMittal oslovený v souvislosti s měřením ovzduší v blízkosti podniku prostřednictvím mluvčí Barbory Černé-Dvořákové vzkázal, že společnosti „nepřísluší komentovat aktivity zdravotního ústavu“. „Jakékoliv komentáře by byly pouze domněnky,“ uzavřela mluvčí.