Jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů ve městě, na kterém se budou setkávat tramvajové, autobusové, a nově i trolejbusové linky. To má být terminál Hranečník, jehož realizace se několikrát posunula kvůli nedořešenému financování. I tato podstatná otázka ale už snad má konečnou odpověď.

„Projekt má přijít podle odhadů na 214 milionů korun. Zhruba polovina nákladů bude hrazena z programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, druhou polovinu bude hradit město Ostrava. V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele, lhůta pro podání nabídek je do konce srpna," přiblížil aktuální stav Michal Bayer z tiskového oddělení ostravského magistrátu.

Rekonstruovaný areál kasáren na Hranečníku bude sloužit hasičům, ale i policejním těžkooděncům.

V prostoru sloužícím nyní jako tramvajové obratiště bude podle něj vybudováno zázemí pro ukončování všech spojů příměstské autobusové dopravy. Výhledově má být v uzlu Hranečník rozšířen počet tramvajových linek, navržené dopravní uspořádání počítá i se zavedením trolejbusové dopravy.

„Výstavbou přestupního terminálu v Hranečníku se zde zlepší rovněž pěší dostupnost přestupů mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy. Současně bude vybudováno i záchytné parkoviště, které bude umístěno v západní části terminálu a bude mít kapacitu 84 stání pro osobní automobily," nastínil dále Bayer.

V Hranečníku brzy najdou nové využití i bývalá kasárna, která dnes zejí prázdnotou. Sloužit budou složkám integrovaného záchranného systému (IZS), městské policii, zázemí zde ale najde také sklad humanitární pomoci. Rekonstrukce některých objektů už byla dokončena, pro jiné je zpracovávána projektová dokumentace.