„Pokud se to tak dá uvést, tak živých hrobových míst tu máme pouze 489 z celkového počtu 1883,“ popisuje Patrik Hujdus coby starosta Mariánských Hor a Hulvák. Hřbitov tohoto obvodu je z počátku minulého století a nachází se v ulici Železárenská. Která při budování zdejší ocelářské továrny zabírá kousek jeho rozlohy.

Nebožtíky tady do země neukládají spoustu let. A nemá ani kdo – chybí totiž i hrobník v pravém slova smyslu. „Pohřbívají se pouze urny a každý vlastník hrobového zařízení si to zajišťuje sám. Úřad prostřednictvím odboru místního hospodářství obstarává údržbu a o evidenci i pronájmy míst se stará odbor majetkový,“ líčí starosta. 

Zelené či oranžové štítky na řadě hrobů jsou ostatně rovněž dílem lidí z radnice. Upozorňují ty na opuštěné nebo nezaplacené (podle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.). „Je jich asi osm stovek. A ostatní místa tvoří už jen zelenou plochu, případně společné hroby s uloženými urnami z takzvaných sociálních pohřbů,“ říká Hujdus.

Poněkud složité je to i s jinde obvyklými „hřbitovními“ historkami a pověstmi. Jedna z mála o mariánskohorském pohřebišti odkazuje na to, že menší část patří dětem spícím zde svůj poslední spánek. A to v sousedství hereckého páru Adolfíny a Aloise Merhauta (jimž svého času vytváří pomník akademický sochař Augustin Handzel).

„Pohřby u nás měla dcera a zeť Merhautových, jejich ostatky poté ale přemístili na Slezskou,“ líčí starosta. Z osobností tu uložených též zmiňuje hudebního skladatele, publicistu a pedagoga Eduarda Marhulu, akademického malíře Aloise Zapletala, válečného hrdinu Ludvíka Waserbauera ml. či českého legionáře Antonína Sedmíka.

Budoucnost

I kvůli jejich památky mariánskohorský hřbitov zůstane, radnice se chystá změnit jeho neutěšenou podobu na důstojnou. „Opuštěná hrobová místa jsou většinou zachovalá a snažíme se je nabízet k dalším pronájmům. Ty chátrající, kde zůstávají jen podstavce nebo rámy, v rámci plánované rekonstrukce odstraníme,“ uvádí Hujdus.

Nepočítá se, že by za plotem v Železárenské ulici opět ukládali do země. Zůstanou urny. „Při obnově budeme vybírat ze čtyři studií z katedry architektury. Hřbitov má specifické kouzlo díky své historii i osobitému umístění, doplnit by ho mohly kolumbárium, rozptylová loučka, rajská zahrada, působivá vstupní brána,“ uzavírá starosta.