„Hřiště je postaveno v části Spodní Ostravice na pozemcích za hotelem Smrk. Má sedmadvacet jamek a v zimě bude sloužit jako běžecká trať. Ta bude uměle zasněžovaná a uměle osvětlená a bude splňovat parametry FIS pro mistrovství světa. Není to zbytečné, jsem optimista a doufám, že se u nás závody mistrovství světa v běhu na lyžích skutečně v budoucnu budou pořádat,“ vysvětlil starosta Ostravice Jaromír Dobrozemský. Golfové hřiště se staví už dva roky a náklady na jeho zbudování se pohybují v řádech stamilionů.

„Areál už je hotový a osetý trávou, teď už musíme jen počkat, až tráva zhoustne a vytvoří drn. Hřiště by se mělo otevřít příští rok v srpnu,“ informoval starosta. Dodal, že na rozdíl například od čeladenského hřiště bude to ostravické sloužit široké veřejnosti, nejen bohatým členům klubu.