Situace v Ostravě je komplikovanější než v jiných městech. Je tady fakultní nemocnice, kde se podmínky lékařů velmi liší od jiných nemocnic, pak Vítkovická nemocnice, patřící do soukromé skupiny Agel, a Městská nemocnice Ostrava, jejímž zřizovatelem je město Ostrava.

Právě v této nemocnici může nastat největší problém, pokud doktoři dodrží své slovo a kvůli platům a systému vzdělávání odejdou.

Podle šéfa místního Lékařského odborového klubu (LOK) Petera Hanáka výpověď tu už podepsalo sedmdesát lékařů. Předpokládá, že do pátku, dokdy centrála LOK shromažďuje všechny výpovědi, přibudou další.

„Výpovědí by mohlo být okolo devadesáti. Protože je podali hlavně lékaři z klíčových oborů, mohl by být vážně ohrožen chod nemocnice,“ míní Hanák.

Potvrdil to i ředitel městské nemocnice Jan Zháněl. „Začínáme pracovat na krizových plánech, do detailů můžeme jít, až budeme znát přesná čísla. Zatím mám informace jenom zprostředkovaně. O situaci jednáme se zástupci kraje i města Ostravy,“ reagoval Zháněl.

Náměstkyně ostravského primátora pro zdravotnictví Simona Piperková uvedla, že vedení města čeká na poslední prosincový den, kdy se dozví konkrétní počty lékařů, kteří podali výpověď.

„Následně budeme moci přijmout opatření tak, aby byla zachována kvalitní zdravotní péče v jediné nemocnici v regionu, která byla zřízena městem,“ řekla Piperková.

Podle mluvčí zdravotnické skupiny Agel, kam patří i Vítkovická nemocnice, Hany Szotkowské to vypadá, že z této nemocnice se k výzvě nepřipojí nikdo nebo jen několik lidí. Přesný počet bude znát koncem roku. Koordinátor LOK v Agelu Štefan Lišaník potvrdil, že podpora výzvy je ve Vítkovické nemocnici nízká, do deseti lékařů. „Příští rok neplánujeme snížení platů tak, jak je uvažováno ve veřejné správě. Naopak chceme udržet růst mezd, jak je zakotveno v kolektivní smlouvě,“ dodala Szotkowská.

V ostravské fakultní nemocnici nemá její vedení žádné náznaky toho, že by se lékaři chystali hromadně odejít. Mluvčí Tomáš Oborný uvedl, že v souvislosti s výzvou LOK výpověď nepodal žádný lékař.

„Je to nejspíš tím, že tu lékaři pobírají nadstandardní platy, mají velké možnosti dalšího profesního růstu,“ míní Oborný. Podle šéfa LOK fakultní nemocnice Petera Sklienky členové tohoto profesního sdružení v nemocnici výzvu podporují, hromadný odchod však neplánují.


Hejtman: Situace v krajských nemocnicích je kvůli výzvě Děkujeme, odcházíme vážná

Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje i hejtman Jaroslav Palas (ČSSD) považují hrozbu lékařů, že hromadně odejdou z nemocnic, za velmi vážnou. Palas se setkal jak s řediteli krajských nemocnic, tak se zástupci Lékařského odborového klubu v kraji. V úterý mu bezpečnostní rada kraje uložila, aby napsal premiérovi Petru Nečasovi otevřený dopis.

„Hejtman kraje v něm má apelovat na předsedu vlády, aby uložil ministrovi zdravotnictví jednat se zástupci Lékařského odborového klubu a udělat vše pro to, aby se předešlo možné kritické situaci v nemocnicích,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.

„Ředitelé nemocnic mě seznámili se situací, která může vzniknout v jednotlivých krajských nemocnicích v případě, že dojde k masivnímu odchodu lékařů. Budeme muset přistoupit ke krizovému řízení nemocnic a hlavně v této situaci nebudeme schopni zajistit chod všech oddělení v těchto zdravotnických zařízeních. Požadavky lékařů chápeme jako oprávněné vůči vládě České republiky a věřím, že se prognózy nenaplní,“ řekl Palas.

Dodal, že i kvůli situaci v nemocnicích svolal na 17. ledna bezpečnostní radu kraje.