ZUŠ na Sokolské byla první českou hudební školou na Ostravsku. „Tehdejší úsilí o zpřístupnění hudby mladé generaci vycházelo z tradice významného skladatele Leoše Janáčka, jehož odkaz prostupuje veškerou činností školy po celých sto let,“ řekl současný ředitel školy Jaromír Zubíček.

Zakladatel školy Eduard Marhula, Janáčkův žák, zřídil v roce 1907 v havířské osadě Mariánské Hory hudební učiliště. Tato škola tak odstartovala vznik dalších hudebních škol na Ostravsku. Hudební škola Matice Školské se věnovala nejen všeobecné hudební výuce, ale také vzdělávání venkovských varhaníků jako nižšího stupně brněnské Janáčkovy varhanické školy.

V roce 1908 byla otevřena Hudební škola spolku Záboj ve Slezské Ostravě, v roce 1921 zahájila svou činnost Hudební škola kovodělníků ve Vítkovicích.

Důležitým mezníkem se stal rok 1953, kdy vyčleněním hudebně- pedagogického oddělení vvznikla Vyšší hudebně pedagogická škola, dnešní Janáčkova konzervatoř. V roce 1996 byla budova školy rekonstruována.

„Ojedinělost školy je dána především koncentrací všech oborů – hudebního, výtvarného a literárně-dramatického. Rekonstrukce umožnila studium také handicapovaným dětem,“ dodal Zubíček. Ilustrační foto: archiv školy