Začal se o ni zajímat Národní památkový ústav v Ostravě, jehož odborní pracovníci na ni vypracovali odborný posudek - odborné posouzení statického a stavebnětechnického stavu.

„Pro záchranu objektu je nutno v první řadě odborně vypracovat technický a technologický projekt sanačních prací. V tomto projektu je nutno vyřešit zejména technologický postup stabilizace a celkového zpevnění poškozeného zdiva. Je nutno navrhnout účinný způsob hloubkového zpevnění hliněného pojiva odkrytého jádrového zdiva. Dále je nutno navrhnout nezbytný rozsah dozdívek kaveren, způsob dodatečného příčného provázání zdiva, ošetření svrchní části objektu, odvedení dešťových vod a navrhnout další technické zásahy, které povedou ke statickému zajištění objektu. Odsouhlasená dokumentace spolu s rozpočtovou částí pak bude seriozním podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci sanace,“ uvádí v odborném posudku Ondřej Matula.

Oprava hutě nebude v žádném případě jednoduchou a levnou záležitostí. Rekonstrukci musí v každém případě provést zkušení odborníci, jinak by se dřevouhelná huť mohla ještě více a nenávratně poškodit. „Pokud by při současném závažném porušení zdiva došlo k jakékoliv i minimální deformaci základů či podloží, znamenalo by to okamžitou celkovou destrukci objektu,“ uvádí v posudku Ondřej Matula. Posudek dokládá, že Lorencova – Vavřincova dřevouhelná huť je skutečný unikát, který nemá v regionu obdoby.

„Mám radost z toho, že jsme zase o krůček blíže k záchraně dřevouhelné pece. Byla to právě tato technická památka, která spolek Přátelé Vrbenska motivovala v roce 2005 k uspořádání Lesní slavnosti na Drakově a k záchraně zdejších památek, zejména technických. Díky pochopení Lesů České republiky a Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a všech našich přátel se podařilo spojit dobrou zábavu s užitkem,“ podělil se o svou radost Karel Michalus ze spolku Přátelé Vrbenska.