Hygienici k 17. srpnu zkontrolovali 122 (54 procent) z celkem 227 turnusů dětských táborů. „Až na jeden tábor všichni provozovatelé konání akce řádně nahlásili. Menší závady byly zjištěny u stanových táborů, ve kterých většinou nezajistili dostatečnou kapacitu hygienických zařízení. V sedmi táborech se dopustili prohřešků ve stravovacích službách, když uchovávali připravené pokrmy v nevhodných podmínkách. V devíti turnusech pak neměly všechny děti požadovanou zdravotní dokumentaci,“ sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava Helena Šebáková. Podle ní udělil hygienici za tyto nedostatky 13 blokových pokut v celkové výši osm ticí korun.

V letošním roce kontroloři věnovali zvýšenou pozornost zdrojům pitné vody. Ve třech turnusech bylo nutné používání vody zakázat a provozovatelé se museli postarat o okamžité náhradní řešení. Dobrou zprávou je, že nebyla zjištěna ani nahlášena žádná vážná onemocnění, úrazy či hromadná infekční onemocnění.