Ti v šesti jeskyních ověřovali kapacitu a využití zařízení, způsob jejich větrání a údržby větracích zařízení, četnost výměny soli, podmínky provozu a orientačně i mikroklima.

„Jednalo se o obdobná zařízení s kapacitou osm až 10 osob, která jsou větrána převážně vzduchotechnikou, stěny, strop i podlaha jsou pokryty solí. Osoby zde pobývají zhruba 45 minut. Z pěti srovnatelných zařízení byl v jednom případě limit pro celkový počet mikroorganismů překročen, koncentrace plísní byly všude podlimitní,“ informovala o výsledcích kontrol ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS) Helena Šebáková.

Jak také doplnila, v jednom případě bylo měření provedeno v atypické jeskyni, kterou byl prostor pro 15 až 20 osob. V něm bylo střešní okno, a v průběhu procedury byl do prostor jeskyně navíc rozstřikován aerosol s obsahem vincentky a dalších solí.

„Zjištěný počet mikroorganismů v tomto zařízení vysoce překračoval stanovený limit a provozovatel byl vyzván k urychlenému podání zprávy o odstranění nedostatků. Z kontrol vyplynulo, že překročení limitní koncentrace pro celkový počet mikroorganismů bylo zjištěno v případech, kdy není věnována dostatečná pozornost pravidelné údržbě a očistě větracích zařízení. Pokud není průběžně čištěno a není v něm prováděna dezinfekce, může být významným zdrojem kontaminace i zařízení pro tvorbu mlhy,“ upozornila ředitelka KHS.

Jak také dodala, vzhledem ke zjištěným výsledkům lze prostředí solných jeskyní považovat za vhodné ke krátkodobé regeneraci organismu, jejich provozovatelé však nesmí zapomínat na dostatečnou údržbu a čištění veškerého vybavení jeskyní.