Tyto látky byly a jsou v hojné míře používány v zemědělství a lesnictví a měly by být aplikovány při dodržení určitých zásad. Například nemají být používány v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS) v předchozích letech prováděli podrobnou analýzu pitné vody z malých vodovodů (to znamená těch, kterými je zásobováno méně než 5 tisíc obyvatel), jejichž zdroje se nachází v zemědělsky obhospodařovaných oblastech.

Ohnivá koule po dvoustranně ohraničené explozi osmi kilogramů uhelného prachu. I tento pohled se naskytl horníkům a hasičům na bezpečnostním „emočním“ školení ve Štramberku. Poznali zde, co dokážou prachy a důlní plyn.
Šoková terapie ve Štramberku: ukázkami explozí zvyšují bezpečnost

„Cílem bylo nad rámec běžně vyšetřovaného rozsahu pesticidů provést analýzu celkem 76 pesticidních látek," informovala ve své zprávě KHS.

V roce 2016 bylo odebráno celkem 35 vzorků z malých vodovodů ze všech okresů Moravskoslezského kraje. Hodnoty nad mezí detekce byly zjištěny u 15 vodovodů z okresů Bruntál, Nový Jičín a Opava. Překročení referenčních hodnot ale nebylo zjištěno ani v jednom případě.

„Nejčastěji se vyskytoval alachlor ESA a metozachlor ESA, které jsou součástí herbicidů užívaných pro hubení plevelů především na polích s kukuřicí a řepkou olejkou. Proti předchozímu roku byl výskyt zjištěn ve větším počtu vodovodů. Na tyto ,rizikové' proto bude zaměřena pozornost i v dalším roce," uvádí KHS v tiskové zprávě.

Našli fintu? V Ostravě vznikla originální kuřárna

K TÉMATU

Voda ke koupání? Vyhovuje, hlásí hygienici Vzorky vody z jedenácti nádrží, které lidé využívají ke koupání v okresech Opava, Bruntál a Karviná, odebrali počátkem tohoto týdne hygienici. „Laboratorní analýzy odebraných vzorků vod i nadále potvrzují setrvávající kvalitu vody ke koupání.

Kvalita vody, která umožňuje koupání bez omezení, byla zjištěna na třech místech nádrže Slezská Harta, v rybnících Tvrdkov, Edrovice a Bohušov, v nádrži v Budišově nad Budišovkou, Stříbrném jezeře i třech místech na Těrlické přehradě," uvedla Krajská hygienická stanice v Ostravě v dnešní tiskové zprávě.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz.

Paní Lenka (v popředí) ve středu osobně poděkovala strážníkům, kteří jí pomohli. Zleva Filip Škrobánek, Pavla Prečová, Václav Živný.
Žena v Ostravě zamkla podomní prodejkyni. Vzápětí se stala terčem útoku