„Relativní nemocnost ARI činí 1 243 onemocnění na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce nemocných je u dětí ve věku do 5 let, kde je registrováno 3105 na 100 tisíc obyvatel. Územně je pak nejvíce onemocnění ARI v okrese Opava, kde nemocnost činí 1734 osob na 100 tisíc obyvatel. V tomto kalendářním týdnu byly zaznamenané 3 závažné případy chřipky z Opavska. Jako původce byl u 2 nemocných prokázán virus chřipky typu A H1N1. Jednalo se o osoby, které nebyly proti chřipce očkovány,“ informovala ve své zprávě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS).

Situace v České republice je podle hygieniků zatím na neepidemické úrovni, objevují se pouze lokální výskyty. Zachycen byl jak subtyp chřipky A/H1, tak i A/H3, stejně jako typ B.

„Vzhledem k tomu, že přibývá nových závažných případů chřipky, doporučujeme zejména imunitně oslabeným osobám, aby se vyhýbaly kontaktu s nemocnými lidmi, neúčastnily se hromadných akcí a dodržovaly preventivní hygienická opatření, jako je například pečlivé mytí rukou teplou vodou a mýdlem,“ uvádí ve zprávě KHS.