Mezi mnohými řečníky panovala shoda, že projekt má potenciál výrazně přispět k ekonomickému rozvoji regionu. Akci každý rok pořádá regionální rozvojová agentura MSID, letos nově pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Celý koncept IDea FORUM je zaměřen na podporu místních podnikatelů, a to jak zkušených lídrů, tak nováčků na trhu bez ohledu na velikost firmy nebo odvětví. Prostřednictvím IDea FORA se také vytváří poměrně silná komunita, která aktivně formuje budoucí směřování našeho regionu. Moravskoslezský kraj se intenzivně angažuje v přilákání investorů a firem, které posílí místní ekonomiku, ale také regionu přinesou přidanou hodnotu. V rámci svého dlouhodobého rozvoje směřuje k udržitelné budoucnosti, kde se klade důraz na ekologické, ekonomické a sociální faktory. Tento přístup nejenže podporuje prosperitu regionu, ale také dbá o jeho dlouhodobou životaschopnost a kvalitu života obyvatel,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková.

Muž násilím přiměl automat k vydání oplatku a brambůrků.
Muž v Ostravě málem z automatu „vymlátil“ duši. Kvůli oplatku a brambůrkům

Konference se letos zaměřila na tři hlavní témata: průmysl, design a udržitelnost. Účastníci měli možnost se zúčastnit panelových diskuzí, přednášek a interaktivních workshopů, které poskytly praktické nástroje a strategie pro aplikaci v jejich podnikání. Mezi hlavními přednášejícími byli například Helena Horská, ekonomka a expertka na strategické rozhodování, Matěj Hejma, regionální ředitel společnosti Panattoni, nebo Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy a generální ředitel společnosti Heimstaden Czech.

Den Slezské 2024.
Den Slezské nabídl spousty zábavy, pomohl i hokej

„V dnešním dynamickém světě se musíme neustále přizpůsobovat novým trendům a technologiím, abychom byli schopni reagovat na změny na trhu. Skrze IDea FORUM chceme pomáhat firmám lépe se připravit na budoucí výzvy a příležitosti. Za MSID jsme také součástí příprav strategických investic a sledování trendů nám umožňuje lépe plánovat a realizovat projekty, které odpovídají aktuálním potřebám trhu a podporují udržitelný rozvoj regionu,“ dodal předseda představenstva regionální rozvojové agentury MSID Václav Palička.

„Na IDea Fóru jsme diskutovali o podpoře nezbytných investic do sektorů takzvané čisté mobility a polovodičů. Potřebujeme k nám přivést investory, kteří svou výrobou u nás založí nové řetězce dodavatelů a promění tím strukturu naší ekonomiky k pokročilým a čistým

V sobotu proběhne v ZOO Ostrava Den dětí.
Den dětí proběhne také v ZOO Ostrava

technologiím. Příkladem v Moravskoslezském kraji může být příprava Strategického průmyslového parku v Dolní Lutyni, pro významného nadnárodního investora, který přinese mnoho příležitostí pro trvalou a dobře placenou práci místním lidem. Vytvoří také množství šancí pro místní firmy a podnikatele coby jeho nové dodavatele. Jeho příchod by výrazně pomohl modernizaci celého zdejšího regionu,“ dodal za Ministerstvo průmyslu a obchodu vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.