Výsledky hodnocení neúspěšnosti u maturit nedávno zveřejnila Česká školní inspekce. Inspektoři sledovali celkem 34 škol, u kterých vykazovali dlouhodobě studenti neúspěšnost vyšší než padesát procent. Největší kritiku sklidilo nadstavbové denní studium v oboru podnikání.

Tento obor mohou studovat žáci například na Střední škole technické, Opava. Podle ředitele školy Josefa Vondála bývá tento druh studia problematický. „Žáci, kteří ho studují, mají za sebou tříletý obor s výučním listem a za dva roky se mají připravit na maturitu,“ uvedl Josef Vondál s tím, že pro žáky to znamená obrovský nárůst informací a velký kvalitativní i kvantitativní skok.

„Hodně žáků to vzdá už během studia a může se stát, že na první pokus je až 50 procent z nich neúspěšných,“ dodal ředitel. Podle výsledků za loňský rok však skutečné procento neúspěšnosti pro zmíněný obor bylo 37 procent.

Podnikání jako obor donedávna otevírali i na Soukromé střední škole podnikatelské v Opavě. „Naše škola už čtyři roky tento obor neotevřela, takže výsledky maturantů nemůžeme porovnávat,“ uvedl zástupce ředitele školy Josef Zemek. Co se týče celkové úspěšnosti u maturit, tak u těch studentů, kteří úspěšně zvládli studium a byli k maturitě připuštěni, činila podle Josefa Zemka v letošním roce přes 85 procent. „Za posledních pět let neklesla úspěšnost pod sedmdesát procent,“ dodal zástupce ředitele.

Česká školní inspekce sledovala celkem 34 škol, jejichž žáci vykazovali dlouhodobě míru neúspěšnosti u společné části maturitních zkoušek ve výši okolo padesáti procent.

Inspektoři sledovali celkem 41 oborů, které se na školách studují, a výrazně nejvíce studentů přitom studovalo nadstavbový obor podnikání. Školy byly podle inspektorů společně se zřizovateli málo iniciativní v řešení vysoké neúspěšnosti žáků u maturit.

Prokazatelným způsobem to řešila pouze zhruba třetina škol. V Moravskoslezském kraji se výzkum týkal pouze dvou škol.