Signál regulace je vyhlašován Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) v případě překročení regulační prahové hodnoty pro polétavý prach - PM10.

„V pondělí jsme provedli kontroly ve čtyřech provozech, v úterý v pěti a ve středu v dalších pěti zařízeních. Všechny kontroly byly předem neohlášené. Z výsledků je zřejmé, že všichni provozovatelé stanovená opatření plnili,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Kontrolovány byly například provozy Třineckých železáren, huti ArcelorMittalu Ostrava, Veolie Energie ČR, Koksovny Svoboda i Elektrárny Dětmarovice.

Fotogalerie: ArcelorMittal a Třinecké železárny

Signál regulace platil v Moravskoslezském kraji od neděle, ve čtvrtek 24. ledna byl odvolán.