Smlouvu podepsali hejtman Ivo Vondrák, náměstkyně generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Tereza Vavrečková a ředitel Hasičského záchranného sboru MSK Vladimír Vlček.

Budovu Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně včetně jeho vybavení převede kraj moravskoslezským hasičům, kteří ho nyní mají ve výpůjčce. Naopak získá od státu nemovitosti, které budou sloužit veřejným účelům. Jde o rodinné a bytové domy, bývalou služebnu PČR a další, které budou využity pro sociální věci, zdravotnictví, školství či místní samosprávy.

„Díky smlouvě bude lépe zajištěn jednotný a koordinovaný postup při řešení krizových situací. V současnosti mají moravskoslezští hasiči IVC v Českém Těšíně ve výpůjčce, cokoliv chtějí udělat, změnit, nově ho vybavit, uzavřít nějakou smlouvu, musí to řešit s krajem. Směna jim usnadní operativu, sníží administrativní zátěž,“ vyjádřil se ke smlouvě hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vondrák také doplnil, že důležité je podporovat jednotlivé složky integrovaného záchranného systému – policii, hasiče, zdravotnické záchranáře.

„Potvrdila to nejen loňská střelba v ostravské fakultní nemocnici nebo nedávný tragický požár v Bohumíně, potvrzuje to i pandemie koronaviru, vážné nehody, lokální povodně, ale hlavně každodenní události vyžadující zásah složek IZS. Kraj přispívá na pořízení techniky profesionálních hasičů, záchranářů, rekonstrukce hasičských stanic a další záležitosti, které zvyšují jejich akceschopnost. Částky se pohybují každoročně v desítkách milionů korun,“ dodal Ivo Vondrák.

Zmíněné moderní Integrované výjezdové centrum bylo v Českém Těšíně otevřeno v polovině loňského roku. Znalecký posudek vyčíslil jeho hodnotu na zhruba 134 milionů korun. Cena převáděného majetku se pohybuje okolo 120 milionů korun.

„Rozdíl nebudeme požadovat. V tomto rozhodnutí jsme zohlednili fakt, že na výstavbu integrovaného výjezdního centra kraj získal od státu 50milionovou dotaci a 15milionový příspěvek od města Českého Těšína,“ upřesnil náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

„Jsme rádi, že jsme mohli přispět k rozvoji Moravskoslezského kraje. Probíhající směna majetku je pro kraj i stát optimálním řešením vzájemných majetkových vztahů. Kraj díky tomu od státu získá celou řadu nemovitostí důležitých pro všechny občany, jako jsou školy, dětská centra a další budovy určené pro občanskou vybavenost. Hasiči pak nejmodernější budovu, která jim usnadní jejich náročnou práci,“ dodala zase náměstkyně generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Tereza Vavrečková.

„Podpisem této smlouvy se realizuje dlouhodobý záměr v nalezení konsensu mezi jejími účastníky k vypořádání majetku mezi státem zastoupeným ÚZSVM společně s HZS MSK a Moravskoslezským krajem. Přidanou hodnotou a de facto vzorem do budoucna je umožnění kraji získat majetek státu, na který by obtížně dosáhl, a na druhé straně možnost HZS MSK nakládat s majetkem IVC Český Těšín dle potřeb složek IZS,“ podotkl ředitel Hasičského záchranného sboru MSK Vladimír Vlček.