Letošní rozpočet Slezské Ostravy je o šest milionů korun vyšší než v minulém roce 310 milionů tvoří příjmy a 60 milionů rezerva z minulých let. Na rovných 370 milionů zastupitelé schválili též výdaje. Vše se ale v průběhu roku může ještě změnit.

Všechny díly seriálu
najdete zde

„Očekáváme ještě další příjmy. Přes 37 milionů mají tvořit účelové přesuny z rozpočtu města na konkrétní projekty, dalších 39 milionů získáme z vypořádání podílů na bytových domech Na Baranovci a očekáváme i mimořádné příjmy z prodejů pozemků a přebytek hospodaření z loňského roku,“ vypočítává starosta Richard Vereš očekávané příjmy v průběhu roku ve výši přes sedmdesát milionů, které radnice uloží do svých rezerv, ale uvolní z nich i další peníze na opravy chodníků a komunikací.

Na ty ale myslí už nyní, proinvestuje tak 11,5 milionu korun a dalších víc než 21 milionů půjde na péči o veřejnou zeleň a přírodu.

NOVÝ DOMOV SENIORŮ

Klíčovou investicí roku „na Slezské“ bude výstavba Domova pro seniory Antošovice za sedmdesát milionů korun. Obvod ale investice vyjde na zlomek částky, protože 41 miliony přispěje Ministerstvo práce a sociálních věcí a dvaceti miliony město Ostrava.

„Jde o rekonstrukci stávajícího objektu mateřské školy, její nadstavbu a také přístavbu,“ přibližuje antošovický projekt Richard Vereš s tím, že pro seniory vznikne 32 lůžek v jedno- a dvoulůžkových pokojích a také 13 nových pracovních míst. Radnice očekává, že bude mít na jaře stavební povolení i zhotovitele stavby. Hotovo má být nejpozději do listopadu příštího roku.

Investovat bude radnice i do dětí, respektive do jejich zdraví. Ve všech čtyřech budovách základních škol ve Slezské Ostravě radnice nechá nainstalovat systém nuceného větrání s rekuperací. I na tento projekt za 18 milionů získá dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši dvou třetin částky. „Čekáme už na podpis smlouvy se zhotovitelem,“ informuje mluvčí radnice Jana Pondělíčková.

Tím investice do školství nekončí, modernizace učeben, nové pomůcky a vybavení čeká základní školy Pěší, Škrobálkova i Chrustova. Mezi další projekty radnice s výrazným přispěním města patří například oprava zdevastovaného schodiště a úprava zpevněných ploch na ústředním hřbitově, opravy bytových domů v Mírové osadě nebo regenerace sídliště Kamenec.

„V první etapě regenerace Kamence opravíme chodníky, vozovky a parkovací místa, postavíme workoutové hřiště a doplníme mobiliář,“ vyjmenovává starosta a zmiňuje, že díky nasvícení přechodu přes rušnou Bohumínskou ulici se zvýší i tamní bezpečnost.

Anketa: Co bude letos nového ve vašich resortech?

Richard Vereš, starosta, investice, veřejné zakázky, dotace:
„Připravujeme spuštění dynamického nákupního systému, který nám umožní soutěžit i menší zakázky a zpřístupní je vícero dodavatelům.“

Roman Goryczka, místostarosta, školství, kultura, sport, finance:
„Do všech tříd základních škol instalujeme rekuperační jednotky pro zlepšení vzduchu ve třídách i snížení energetické náročnosti.“

Vladimír Lyčka, místostarosta, technická a hospodářská správa:
„Plánujeme investovat do oprav volných bytů. Největší akcí v tomto ohledu bude modernizace osmi bytových domů v ulici Chrustova.“

Hana Heráková, místostarostka doprava a životní prostředí:
„Kromě navyšování prostředků do opravy vozovek a chodníků plánujeme i větší opravy v rámci areálu ústředního hřbitova.“

Ivona Vaňková, místostarostka majetek, územní plánování:
„V rámci přípravy investičních akcí zajišťujeme výkupy i směny pozemků využitelných pro budoucí investiční výstavbu.“

Dagmar Macháčková, místostarostka sociální věci, prevence kriminality:
„Největší investicí v rámci obvodu bude výstavba domova pro seniory v Antošovicích, kde vznikne 32 nových lůžek.“