Ostravské Alzheimercentrum ve Vítkovicích se po mariánskohorském Domově pro seniory Iris stalo druhým zařízením v regionu s masivním výskytem koronaviru. V úterý odpoledne tam ze 155 klientů a zaměstnanců evidovali 31 nakažených, ve středu dopoledne se počty uzavřely. 

Po obdržení všech vzorků přibyl ještě jeden nakažený zaměstnanec. „Koronavirem se nakazilo celkem 23 klientů a devět zaměstnanců,“ shrnula mluvčí Alzheimercentra Martina Svobodová s tím, že další nakažení by se už neměli objevit. 

Alzheimercentrum totiž v úterý ráno všechny prostory na vlastní náklady vydezinfikovalo speciální látkou proti virům, díky čemuž mají zaručeno, že v následujících jednadvaceti dnech od aplikace se tam neobjeví žádná nákaza.

Jak bude fungovat centrum, kde jsou nyní zdraví a nakažení izolováni na dvou samostatných odděleních, ještě není zcela známo.

„Zatím čekáme na finální vyjádření krajské hygienické stanice, kde je řešen provozní model fungování centra. Nyní jsou klienti ve stabilizovaném stavu, přičemž většina z pozitivně testovaných nemá žádné příznaky,“ dodala Svobodová s tím, že pouze tři klienti museli být kvůli zhoršenému stavu převezeni do nemocnice.

ZPRÁVY Z IRISU

Po náročném týdnu, kdy s každým dnech přicházely aktualizované údaje o dalších nakažených, není vyhráno ještě ani v Domově pro seniory Iris. Tam se navíc u několika nakažených stav zhoršil. 

„Některým klientkám, které u nás zůstaly, se začal zhoršovat zdravotní stav, proto jsme je převezli do nemocnice. A to navíc i u těch, u kterých byly výsledky negativní. Klientky už v sobě virus mohly mít, ale projevil se později,“ uvedl ředitel Irisu Michal Mariánek s tím, že několik nových případů tedy ještě přibylo. 

V Irisu se koronavirus objevil předminulou sobotu nejprve u jedné z ošetřovatelek, v Alzheimercentru pak v přibližně o týden později u jedné z klientek centra.

K TÉMATU

Oba ústavy, v nichž se v posledním týdnu a půl objevila nákaza Covid-19, nebyly úplně spokojeny s rychlostí, s jakou se jim dostaly odebrané vzorky zpět.

„Původně nám řekli, že výsledky budou ještě v sobotu večer, ale stále se to natahuje a komplikuje, protože nevíme, kolika lidí se to ještě může týkat a jaká opatření bude potřeba přijmout,“ řekla Deníku mluvčí Alzheimercentra Ostrava Martina Svobodová, tři dny poté, co byly v ústavu odebrány vzorky všem 155 klientům a zaměstnancům. 

Obdobně situaci vnímá i ředitel Domova pro seniory Iris Michal Mariánek, kde byly odebrány vzorky 104 seniorům a bezmála 80 zaměstnancům.

„Nevidím na druhou stranu, ale nám to strašně komplikovalo život v tom, že jsme potřebovali co nejdříve vědět, které lidi je potřeba izolovat. Oddělovali jsme je současně s tím, jaké nám chodily výsledky. Kdybychom některé měli dřív, tak bychom patrně předešli některým dalším nakaženým,“ potvrdil Deníku totožnou situaci Mariánek.

„Dávali jsme na pokoj pozitivního s pozitivním, negativního s negativním. Samostatné pokoje nemáme. U některých jsme umístění měnili po odbržení výsledků. Mohlo se předejít několika případům, zvlášť, když jsme to zachytili poměrně brzy,“ míní ředitel Irisu, kde výskytu koronaviru potvrdily pozitivní testy ošetřovatelky na konci března.

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV: VÝSLEDKY DO 48 HODIN

Zdravotní ústav v Ostravě, kde se naprostá většina vzorků testovala, však průtahy při testování odmítá. „V naší laboratoři bylo zpracováno 101 vzorků z Domova pro seniory Iris. Výsledky 35 z nich byly známy tentýž den, 59 do druhého dne a 3 vzorky musely být opakovaně konfirmovány. Jejich výsledek byl znám až následující den. Všechny vzorky byly vyhodnoceny do 48 hodin od doručení do laboratoře,“ zrekapituloval situaci mluvčí ZÚO Michal Pistolas, podle něhož byla situace obdobná i v případě vzorků z Alzheimercentra. Do laboratoře bylo doručeno celkem 145 vzorků s tím, že většina z nich dorazila v sobotu odpoledne, 16 nejurgentnějších bylo vyšetřeno do 24 hodin a zbylých 129 v pondělí,“ uvedl Pistolas s tím, že i v tomto případě byly všechny vzorky vyhodnoceny do 48 hodin od doručení do laboratoře.

Například v Alzheimercenteru však ještě v úterý odpoledne neměli všechny výsledky a také v Irisu se uzavření počtu nakažených protahovalo několik dní. Mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Radim Mudra jen doplnil, že odpovědi je kompetentní poskytovat jen Zdravotní ústav v Ostravě, potažmo jeho ředitel.

„Jsou akreditovanou laboratoří, která zodpovídá za realizaci zakázek, tedy vyšetřování odebraného materiálu na stanovení přítomnosti koronaviru,“ uvedl Mudra.

Podle všeho to tedy vypadá, že vzorky byly otestovány včas, avšak o výsledcích byly ústavy informovány s prodlevou.

Navíc patrně ne všechny vzorky byly testovány v ZÚO, o čemž svědčí nepoměr čísel z obou stran.