V dnešní tiskové zprávě město potvrdilo, že architektonická soutěž na nový parkovací dům má svého vítěze. Zvítězil návrh PROJEKTSTUDIA EUCZ, s.r.o. Jako nejlepší ho ocenila odborná porota, jejíž doporučení následně potvrdili i radní města.

„Nový parkovací dům bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertní haly. Do struktury města přinese nový prvek, kterým ho obohatí. Pomůže vyřešit potřebu parkování v této atraktivní lokalitě, přičemž nabídne až desetkrát více parkovacích míst, než současné parkoviště, na kterém se bude stavět. Poslouží nejen návštěvníkům institucí v okolí, ale také rezidentům,“ uvedl primátor Tomáš Macura, který byl také členem poroty.

Všechny vítězné návrhy si můžete prohlédnout zde:

Fotogalerie: Vizualizace nového parkovacího domu v Ostravě

Do soutěže přišlo 42 podle porotců kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Návrhy měly vysokou grafickou úroveň a respektovaly důležité podmínky ze zadání, zejména dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti.

Mezi autory oceněných návrhů město rozdělí celkem 2 miliony korun. Vítěz obdrží 700 tisíc korun, druhý 500 tisíc, třetí 400 tisíc a další dva oceněné návrhy po stu tisících korunách.

"Porota posuzovala nejen architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství, ale také zapojení parteru k ulici 28. října, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení," doplnil mluvčí města Petr Havránek.

V porotě zasedli architekti Tadeáš Goryczka, Barbara Potysz jako náhradník za Pavlu Melkovou, Aleš Student, David Chmelař a Martin Chválek. Spolu s primátorem Macurou a náměstkyní Zuzanou Bajgarovou byli dále členy poroty místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

„Porota u vítězného návrhu ocenila, že nový objekt vynikne vedle sousedících, poněkud komisně vyhlížejících budov, a přitom je do lokality zasazen s citem a respektem k okolí. To je důvod, proč se vyplatilo i na parkovací objekt realizovat architektonickou soutěž,“ komentovala výběr členka poroty, investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Druhé místo získal návrh od Sollaron Architects, který porotce zaujal tvarovou bohatostí půdorysu oživující místo a doplňující urbanismus města neortodoxním způsobem. Na třetí místo porotci zařadili návrh od společnosti ZALUBEM, který se vyznačuje neotřelým použitím historické konstrukce spojovaných nosníků jako prvků fasády.

Odměnu získají také návrh od Fránek Architects, který zaujal invenčním a vtipným použitím svodidel pro plášť stavby i užitím zadní zelené fasády, která oživuje vlastní stavbu, a návrh od YOUNG.S architekti, který parkovací dům citlivě zakomponoval do okolní zástavby vytvořením nového veřejného prostoru, konkrétně šikmé pobytové zelené střechy.

Město vyhlásilo jednofázovou architektonickou soutěž na začátku června letošního roku. Ostrava v posledních třech letech vyhlásila celkem 8 architektonických soutěží, přičemž šest z nich je již vyhodnoceno, na svého vítěze ještě čeká rekonstrukce krematoria a také památník veteránů v parku Čs. letců.

Parkovací dům bude stát na exponované proluce v sousedství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v blízkosti Domu kultury města Ostravy na místě dnešního parkoviště, přiléhajícího k budově České správy sociálního zabezpečení, které má kapacitu 70 aut. Kapacita parkovacího domu bude 600 parkovacích míst.

V lokalitě je dlouhodobý nedostatek míst pro stání rezidentů, ale také zaměstnanců a návštěvníků řady institucí, které v místě sídlí - Domu kultury města Ostravy, Divadla Petra Bezruče, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i krajského úřadu.

V příštích letech se zde počítá s koncertní halou, coby přístavbou domu kultury, s výstavbou nové budovy pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, díky čemuž po letech znovu ožije projekt takzvané Černé kostky, a už řadu měsíců je hotový celá desetiletí nechvalně proslulý „skelet“, dnes Smart Innovation Center se zázemím pro start-upy a moderní technologie.

Tyto objekty budou potřebovat spoustu parkovacích míst, které má zajistit několikapodlažní parkovací objekt. Stát bude vedle plánované Černé kostky v oblasti dnešního velkokapacitního parkoviště u ulice 28. října.

„I s úpravou okolí by měl stát 359 milionů korun a počítá se v něm s šesti sty parkovacími místy,“ řekla Deníku investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová s tím, že stavba by měla začít v rozmezí let 2020 až 2021 a hotov bude o dva roky později.