V letošním roce bylo do 1. června provedeno 14 odběrů, z toho sedm odběrů od takzvaných marginálních (zpravidla dárců vyšších věkových skupin, kteří mají přidružené onemocnění slučitelné s transplantačním programem) a dva odběry od dárců s nebijícím srdcem.

„Tak vysoký nárůst počtu dárců je dán zlepšením technických podmínek odběru orgánů a zároveň naší znásobenou spoluprací s anesteziologickými zařízeními v regionu. Ta informujeme například o tom, že od loňského roku máme k dispozici přístroj určený ke speciálnímu proplachu ledvin (hovoříme o takzvané pulzatilní perfuzi). Jde o metodu, při které speciálním roztokem kontinuálně proplachujeme odebranou ledvinu až do samotné transplantace a zároveň nám umožňuje diagnostikovat, zda ledvina je, či není vhodná k transplantaci," vysvětlil Deníku Jiří Samlík, vedoucí lékař Transplantačního centra FNO s tím, že tento přístroj podstatně přispěl ke kvalitativnímu zlepšení transplantace ledvin.

"Díky němu můžeme k transplantaci použít i ledviny, u nichž bychom dříve neměli jistotu, zda v těle příjemce začnou fungovat. Nyní je tato jistota téměř stoprocentní," dodal Jiří Samlík.

Jak doplnil, bude mít centrum do konce roku 2015 k dispozici i druhý přístroj tohoto typu, což jeho možnosti v oblasti transplantace ledvin ještě rozšíří.

„Přístroj určený k pulzatilní perfuzi byl v Transplantačním centru FNO nejprve využíván při odběru ledvin od marginálních dárců s diagnostikovanou smrtí mozku. V letošním roce byl použit i v prvních dvou případech odběru ledviny od dárců s nebijícím srdcem (NHBD Non Heart Beating Donor), které byly v ostravské fakultní nemocnici provedeny v průběhu března," doplnil František Jalůvka, chirurg a člen transplantačního týmu. Transplantační centrum FNO se tak po Praze a Plzni stalo třetím pracovištěm v republice, které provádí odběr ledvin od dárců s nebijícím srdcem, u nichž nebyla diagnostikována smrt mozku, ale rozsah jeho postižení je neslučitelný se životem. Tito pacienti mohou být do skupiny zemřelých dárců zařazeni v době, kdy u nich dojde ke zhroucení oběhu krve.

„Vzhledem k tomu, že zatím máme jen jeden perfuzní přístroj, můžeme od dárce s nebijícím srdcem odebrat jen jednu ledvinu," uvedl dále vedoucí lékař Transplantačního centra FNO s tím, že ledviny odebrané těmto dárcům byly úspěšně transplantovány příjemcům s diagnostikovaným terminálním selháním ledvin a přispívají ke zkvalitnění jejich života.

Přísná etická kritéria

Pro dárcovství orgánu platí podle Jiřího Samlíka přísná etická kritéria a jsou dodržována bezpečnostní pravidla vycházející z české i mezinárodní legislativy. Kategorie zemřelých dárců se zhrouceným oběhem, to znamená s nebijícím srdcem, přesně stanovuje Maastrichtská dohoda.

„Ta definuje pět kategorií, mezi nimiž jsou i pacienti dlouhodobě umístění na jednotkách intenzivní péče, které není možné úspěšně léčit, jejichž životní funkce jsou udržovány jen pomocí medikamentů a umělé ventilace plic, a jejichž stav, který není slučitelný se životem, se postupně horší. U těchto pacientů časem dojde ke zhroucení krevního oběhu zástavě srdce," upřesňuje lékař kategorii pacientů, kteří byli ve FNO zařazeni do skupiny zemřelých dárců s nebijícím srdcem.

Jak také zdůraznil, je v těchto případech klíčová spolupráce s odborníky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO.

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO Pavel Ševčík dodává, že celosvětově rozvinutý program takzvaných dárců s nebijícím srdcem (NHBD) je produktem hledání nových cest, které by v souvislosti s rostoucím nedostatkem dárců v oblasti transplantací ledvin umožnily na základě poznatků současné vědy optimální využití dárcovských zdrojů.