Na jaře letošního roku se waldorfská základní škola přestěhovala do budovy Na Mlýnici v Ostravě-Přívoze, kde byly provedeny nezbytné opravy. A to včetně modernizace učeben a vybudování výdejny jídel a jídelny. Do základní školy v dubnu nastoupilo 65 dětí.

„Od září do školy ale dochází zhruba 100 dětí, takže nábor byl úspěšný. Například v první třídě je 18 žáků, je to dobrý základ pro další vývoj školy. Podařilo se dobrat i děti do vyšších tříd, v případě zájmu dalších rodičů je však stále volno," uvedla mluvčí centrálního obvodu Jana Pondělíčková.Každý ročník má podle ní svou třídu. „O prázdninách došlo k opravám sociálních zařízení a k dispozičním úpravám budovy tak, aby zde mohla od září fungovat i mateřská škola. Pro její potřeby byly provedeny stavební úpravy v pravém křídle objektu. Dispoziční úpravy spočívaly ve vybudování dvou heren, sociálního zařízení pro děti, zázemí pro personál, včetně samostatného sociálního zařízení a výdejny jídel. V mateřské škole jsou dvě třídy pro 40 dětí, jejich kapacita je už naplněna," řekla mluvčí Pondělíčková s tím, že opravami prošlo také venkovní hřiště pro žáky základní školy.

Zcela novým hřištěm se pak může pyšnit škola mateřská.

Waldorfská větev v Porubě

Téměř jednou tolik žáků se rozhodlo pro waldorfskou větev při Základní škole Ludovíta Štúra v Ostravě-Porubě. „V současné době k nám chodí 197 dětí. Od září jsme otevřeli první třídu, do které nastoupilo 24 žáků. Začátkem školního roku se nám podařilo vytvořit pro waldorfskou odnož vzdělávání v rámci naší školy prostor celého pavilonu. Tím pádem je tam devět kmenových tříd, dvě družiny a řada kabinetů. Kvůli rozšíření jsme museli přijmout také nové učitele, kteří mají kvalifikaci na tento typ vzdělávání. Co se týká našeho kontaktu s rodiči, prozatím jsem na žádnou stížnost z jejich strany nenarazil," řekl Deníku ředitel Základní školy Ludovíta Štúra Aleš Matoušek.

Rodiče usilují o oficiální statut

To potvrdil také jeden z rodičů dětí a zároveň předseda Waldorfského sdružení Ostrava Michal Hadwiger.

„Dětem se tady líbí. Vedení školy Ludovíta Štúra splnilo všechny sliby, máme tak dokonce celý vlastní pavilon. Konečně se podařilo vrátit vše do zajetých kolejí. Teď jsme byli například na Festivalu dřeva a na dalších společných akcích a o tom waldorfské vzdělávání je. Zažádáno máme i o změnu názvu školy, aby nebyl místní waldorf označován jen jako větev při základní škole," doplnil Michal Hadwiger.

Jablko sváruZhruba 220 „waldorfských" dětí navštěvovalo ještě na začátku letošního roku Waldorfskou základní školu Ostrava, která sídlila v budově základní školy v ulici Generála Píky. Pro nedostatek místa se ale hledal nový objekt k přesídlení. Výběr nového prostoru se však stal jablkem sváru mezi rodiči i učitelským sborem. Jedna část chtěla stěhování do bývalého objektu obchodní střední školy Na Mlýnici v Přívozu. Ta většinová se však s touto variantou nechtěla smířit, a proto hledala dále. Útočiště pak našla v porubské základní škole v ulici Ludovíta Štúra.
Na konci března pak došlo k velkému zemětřesení ostravského waldorfského školství. Téměř 80 procent dětí se od základny odtrhlo a v dubnu nastoupilo do porubské waldorfské větvě. Na Mlýnici zůstala jen hrstka dětí. I přes původní problémy to však vypadá, že své místo a uplatnění našly obě waldorfské školy.

Co je to waldorfské školství? Waldorfská pedagogika staví na celostním pojetí člověka. Podporuje jeho všestranný rozvoj a vyhýbá se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Stejnoměrně se rozvíjí jeho rozum, cit a vůle a v procesu učení jsou zapojovány a oslovovány všechny smysly. Všechny vyučované předměty jsou považovány za stejně důležité, nedochází k nadřazování jednoho oboru nad druhým ani ke stereotypnímu rozdělování činností podle pohlaví.