Fond pro spravedlivou transformaci
je nový fond Evropské unie určený pro omezený počet zemí včetně ČR, na jejichž území existují regiony, které jsou výrazně závislé na fosilních palivech nebo průmyslových odvětvích produkujících výrazné množství emisí skleníkových plynů. Rozpočet fondu je 17,5 miliardy eur.

Na celodenní konferenci, kterou uspořádal Moravskoslezský kraj, mimo jiné zástupci ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, průmyslu a obchodu účastníky seznámili s novými finančními zdroji. A to ještě těsně před tím, než nové operační programy v říjnu schválí vláda ČR. Představitelé Moravskoslezského kraje zas informovali o plánech a projektech, které se v regionu chystají v nadcházejících letech.

„Moravskoslezský kraj si umí sáhnout na evropské peníze a velmi užitečně je dokáže využít. V minulém programovém období EU přiteklo do kraje 70 miliard korun. V tom nadcházejícím máme ambice získat až 100 miliard, což je desetina z toho, co získá Česká republika z evropských zdrojů. Tyto prostředky výrazně pomohou zlepšit úroveň života, ekonomiku i životní prostředí v kraji. A hlavně při transformaci, kterou region prochází,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj se intenzivně připravuje na čerpání evropských peněz.Moravskoslezský kraj se intenzivně připravuje na čerpání evropských peněz.Zdroj: KÚ MS kraje

V programovém období Evropské unie 2021-2027 bude k dispozici 550 miliard korun na kohezní politiku v rámci klasických operačních programů a také 150 miliard korun na transformaci energetiky z Modernizačního fondu. „Modernizační fond by měl v následujících deseti letech v kraji umožnit rychlejší dekarbonizaci a zavádění obnovitelných zdrojů energie a nových technologií snižujících emise skleníkových plynů a zlepšujících ovzduší, které je v kraji dlouhodobě na horší úrovni oproti zbytku České republiky,“ komentoval očekávanou pozitivní změnu náměstek ministra pro životní prostředí Jan Kříž.

Moravskoslezský kraj bude moci získat také část ze zhruba 180 miliard korun z Národního plánu obnovy, které jsou určeny na znovuoživení české ekonomiky po pandemii. „Kromě Operačního programu Spravedlivá transformace může Moravskoslezský kraj využít zdroje z Národního plánu obnovy, například na transformaci firem či digitalizaci. Kraj tak bude moci podpořit podnikání a podnikavost, což je jeho dlouhodobý cíl,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.

(zleva) důl ČSM Stonava, důl Darkov a důl Karviná (ČSA), 22. února 2021 na Karvinsku.
Konec dolů v Karviné: kolik horníků končí, s jakým odstupným a co s krajinou

Zároveň s tím pouze pro tři uhelné kraje v Česku vyčlenila Evropská unie 41 miliard na transformaci hospodářství z Fondu pro spravedlivou transformaci. Na restrukturalizaci těchto regionů se již dříve vláda zaměřila v programu RE:START, který do Moravskoslezského kraje doposud přinesl více než 4,5 miliardy korun na obnovu brownfieldů, nové univerzitní fakulty či nízkoemisní vozidla. „Mechanismus spravedlivé transformace i samotný operační program tak navazují na snahy programu RE:START. Pomohou dále realizovat aktivity, které jsme s uhelnými kraji definovali v minulých letech. Tyto mimořádné peníze jsou novým stimulem pro hospodářskou proměnu uhelných regionů,“ upřesnil náměstek ministra pro místní rozvoj David Koppitz.

Vizualizace CirkAreny. Takto by mohla vypadat..
Opozici vadí, jak Moravskoslezský kraj využije 19 miliard, kritizuje toho víc

Moravskoslezský kraj prochází transformací spojenou s postupným snižováním těžby uhlí od 90. let, nyní vstupuje do její poslední etapy. Dochází k uzavírání posledních činných dolů a na obnovu pohornické krajiny, ekonomický a sociální rozvoj kraje bude třeba vynaložit nemalé prostředky a lidské kapacity. I proto kraj oceňuje zdroje z Fondu pro spravedlivou transformaci, které se přičtou ke klasickým operačním programům.

„Tyto prostředky promění region v území, které ctí svou průmyslovou historii a dovede ji zhodnotit chytrým propojením moderních technologií a vzdělaných lidí. Díky těmto prostředkům překonáme image uhelného kraje s mimořádně znečištěným ovzduším s využitím obnovitelných zdrojů, odpadů, plynu a vodíku. Snadněji se nám podaří přejít od těžby uhlí k těžbě dat,“ uzavřel hejtman Ivo Vondrák.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky soudržnosti. Jejich prostřednictvím se investují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Prostředky z těchto fondů mohou zájemci čerpají skrze jednotlivé operační programy. V programovém období EU 2021-2027 bude pro ČR k dispozici přibližně 550 miliard korun.

· OP Doprava
· Integrovaný regionální operační program
· OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
· OP Jan Amos Komenský
· OP Životní prostředí
· OP Spravedlivá transformace
· OP Zaměstnanost+
· OP Rybářství

Národní plán obnovy

Jde o největší nástroj z unijního plánu obnovy Next Generation EU (NGEU), který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. NPO má restartovat a modernizovat českou ekonomiku. 180 miliard korun v Česku budou putovat do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.