Na úrovni obcí jde konkrétně o zajištění nezbytné činnosti obecních úřadů, zabezpečení provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče zřizovaných obcemi, zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, městské a obecní policie, fungování školských zařízení, ale také jde o zajištění dodávek vody na území obce a další problematiku.

Semináře se konaly v průběhu tohoto a předchozího týdne celkem v šesti termínech. Místem setkání byly hasičské stanice HZS MSK – Bílovec, Ostrava-Zábřeh, Karviná, Frýdek-Místek, Bruntál a Opava. Seminářů se celkem účastnilo 142 starostů či pověřených zaměstnanců ze 126 obcí Moravskoslezského kraje.

Kurz Digitální Akademie je skvělou příležitostí pro ženy ke změně kariéry.
Czechitas v Ostravě zahájili šestý běh Digitální Akademie

Pro účastníky semináře byla připravena celkem tři stanoviště, na kterých hasiči poutavě vysvětlili problematiku blackoutu teoreticky i prakticky. Na prvním stanovišti byla starostům a dalším zástupcům nastíněna připravenost území kraje na výpadky elektrické energie velkého rozsahu a představena priorizace strategických objektů, které jsou z pohledu zajištění bezpečnosti a základních potřeb obyvatelstva klíčové pro chod obce, obce s rozšířenou působností, nebo kraje.

Na navazujících dvou stanovištích měli účastníci možnost zhlédnout typizované přípojné místo pro náhradní zdroj elektrické energie a také samostatný mobilní náhradní zdroj elektrické energie umístěný v hasičském kontejneru (tzv. kontejnerové energetické centrum).

Značky omezující rychlost se objevily také u vjezdu do Klimkovického tunelu ve směru z Ostravy na Brno. Ilustrační foto.
Pozor na upravené úsekové měření před tunelem u Klimkovic a v Hlučíně

Hasiči ochotně odpovídali na mnoho zajímavých dotazů, které se týkaly nejen potřebných parametrů pro dostatečné zajištění chodu např. obecního úřadu nebo zdravotnického zařízení, nebo výši potřebných finančních nákladů na vybudování typizovaného přípojného místa, ale také projekčních či revizních podmínek.

Na závěr každého semináře bylo milým oceněním pro všechny hasiče poděkování zúčastněných za přínosné informace a za velmi praktické pojetí semináře.