NIKDY VE VÁLCE NEBYL. Je to sice připomínka druhé světové války, ale paradoxně tank, který už přes 40 let stojí na podstavci poblíž silnice spojující Těrlicko a Českým Těšínem, nikdy válečnou vřavu "nezažil".

Byl vyroben krátce po druhé světové válce v Martině. Smontovali jej slovenští zbrojaři a jako předlohu si vzali novější verzi sovětského tanku T-34 z výzbroje Rudé armády.

I když jej trochu zmodernizovali, přesto nebyl zcela funkční, a tak jej armáda nakonec vyřadila. Na své místo do Stanislavic se dostal dosti kuriózním způsobem.

Tank, který stojí na podstavci poblíž silnice spojující Těrlicko a Českým Těšínem.

„Někdy koncem šedesátých let se tehdy ještě samostatné Stanislavice společně s dalšími obcemi regionu zúčastnily soutěže o nejlepší vesnici. Tehdejší starosta Toman očekával, že za dobré výsledky Stanislavice obdrží sto padesát tisíc korun, které potřebovaly na výstavbu kanalizace," přibližuje historii stanislavického tanku historik Petr Beck.

Jaké ale bylo překvapení všech, když za vítězství místo potřebných peněz dostali místní vyřazený tank. Rozpaky vystřídal střízlivý návrh, že tank bude sloužit jako památník osvobození obce od německých okupantů.

A aby na tank bylo dobře vidět, umístili jej v roce 1968 na prostranství přímo do středu obce. Později k tanku v akci Z dostavěli také podstavec. Foto: Czesław Gamrot

Tank číslo 051

OSTRAVU OSVOBODIL JAKO PRVNÍ. Tank číslo 051, který jako první osvobozoval Ostravu, připomíná památník První tankové brigády ve Slezské Ostravě.

Tank číslo 051 stojí u Sýkorova mostu ve Slezské Ostravě. Připomíná účast příslušníků První československé samostatné tankové brigády v SSSR při osvobození města.

Na desce památníku stojí nápis popisující historii tanku: „Tento československý tank, dar sovětské armády, vnikl při osvobozovacích bojích s nacistickými okupanty dne 30. dubna 1945 první do Ostravy. Budiž trvalou připomínkou obětí, z nichž znovu vyrostla svoboda Československa, a symbolem statečnosti, věrnosti a bratrství národů SSSR a ČSR, zpečetěného společně prolitou krví v letech 1939 1945."

Jeho autorem je kolektiv akademického sochaře Augustina Handzela a architekta Evžena Friedla. Je vytvořen ze slezské žuly o velikosti 15 krát 13 krát 6 metrů. Na dvoustupňovém vydlážděném prostranství stojí zkosený kvádr, na kterém je umístěn tank 051. V loňském roce byla provedena oprava památníku, vyčištění, oprava přístupového schodiště a okolního prostranství. 

.Památník byl slavnostně odhalen 30. dubna 1948 u vchodu do Komenského sadů. V souvislosti s výstavbou nového mostu přes Ostravici a nové komunikace do Michálkovic pak byl 25. dubna 1980 přemístěn na Zámostí ve Slezské Ostravě. Je zapsán ve státním seznamu kulturních památek v roce 1958.

První osvobozená obec

V SUDICÍCH TANK STOJÍ UŽ PĚTATŘICET LET. Pokud patříte k těm, kdo přes Sudice jezdí do polské Ratiboře a dál, nemohli jste si snad nevšimnout tanku, jenž stojí v zatáčce kousek za obcí.

Tento stroj s označením T-34 zde ovšem není přímým pozůstatkem druhé světové války.

Tank s označením T-34 v Sudicích.

Dostal se zde až v roce 1980. Tehdy se stal součástí Památníku osvobození, který byl na tomto místě vybudován ještě o dvacet let dříve. Jedná se o připomínku prvního vstupu československých tankistů na území Opavska. Sudice byly první osvobozenou obci na území opavského okresu.

„Němci, kteří se měli bránit v Sudicích, očekávali příchod Sovětů ze severu. Ti však nakonec do obce přišli z východu od Pietraszyna. Poté se stáhli do nedalekého Rohova, kde také probíhaly tvrdé boje. Fronta zde stála snad dva anebo tři týdny," líčil naší redakci sudický starosta Petr Halfar.

Sudice přitom nejsou jediným místem Opavska, kde se můžete setkat s vystavenými tanky. Další stroje například naleznete i v blízkosti dvou expozičních areálu Slezského zemského muzea. Jedná se o Národní památník II. světové války v Hrabyni a pak také Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky.