Území po bývalém Dolu Petr Bezruč na hladnovském kopci je ideální místo pro nové centrum Slezské Ostravy, přestože k realizaci má obvod ještě daleko a tomu odpovídá i současná podoba území. Obvodu se už v minulosti povedl první krok změnit část územního plánu z průmyslové na jádrovou zástavbu.

„To zastavilo rozvoj průmyslových objektů a ti, kteří vypouštějí emise, dělají hluk nebo znečišťují okolí, pomalu oblast opouštějí. Rádi bychom, aby v místech bývalého Dolu Bezruč vznikla bytová zástavba," řekl Deníku starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř. Dále dodal, že vizí je i škola, náměstí nebo třeba nový obchod, protože nedaleký Penny Market Slezanům kapacitně nestačí.

Problémem ale zůstávají pozemky, které nejsou ve vlastnictví obvodu.

„Dříve jsme si od města chtěli půjčit zhruba šedesát milionů na výkup pozemků. Pozemky se sice postupně uvolňují k prodeji, ale je třeba získat je pod jednoho správce, se kterým by bylo možné komunikovat. Teprve pak se z nich mohou stát investičně zajímavé stavební parcely. V této fázi máme ve správě zatím pouze komunikace," dodal starosta.

Památkově chráněné významné budovy po bývalém dolu, tedy hlavně těžní věž, strojovna a šatny, má od roku 2007 ve správě státní podnik Diamo. Podle informací Deníku probíhají jednání mezi vedením společnosti a slezskou radnicí o předání památek do správy obvodu. „Tomu se ale bráníme, protože údržba památek je nákladná a ročně stojí miliony korun. Zároveň je ale panorama těžní věže věcí, která by plánované centrum Slezské Ostravy mohla učinit ještě unikátnějším," doplnil místostarosta Petr Janíček.

DŮL PETR BEZRUČ Bývalý Důl Terezie je nečinný černouhelný důl ve Slezské Ostravě. Těžba tady byla ukončena v roce 1992 a areál dolu je od roku 2007 ve správě státního podniku Diamo. Výstavba dolu začala v roce 1842, po připojení na báňskou dráhu, která umožnila lepší přepravu uhlí, byl důl přestavěn v roce 1862 na hlubinný provoz. Roku 1879 se součástí tehdejšího dolu Terezie stal důl Vizina a o čtyři roky později také Důl Jindřich. Jméno po básníkovi Petru Bezručovi získal důl v roce 1946. V rámci spojování ostravských důlních závodů byl ke komplexu připojen začátkem šedesátých let také Důl Trojice. Vznikl tak skupinový Důl Ostrava, který mimo jiné tvořil i Důl Zárubek. Zdroj: wikipedie