Poděkování patří zejména kolektivu Oddělení Centrální sterilizace. Nápad účastnit se této iniciativy vzešel přímo od zaměstnankyň oddělení, které se rozhodly charitativní událost podpořit. Myšlenka se setkala s velkým ohlasem a vybrala se zde velká krabice dárečků. „Kolegyně byly nadšené z výsledků sbírky. Především je těšilo, že mohly pomoci potřebným. Jsem hrdá, že máme na oddělení tak soudržný tým," uvedla staniční sestra Centrální sterilizace Andrea Vrbová.

Dobročinná iniciativa však nebyla omezena pouze na nemocnici. Žáci AGEL Střední zdravotnické školy rovněž ukázali, že jim není lhostejný osud druhých. „Do jarní sbírky NADACE AGEL jsme se letos v Ostravě zapojili poprvé prostřednictvím Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Zajistil jsem komunikaci se Střediskem Diakonie ČCE v Ostravě a zjistil, co potřebují a jak můžeme pomoci. Ve škole jsme pak se žáky uspořádali prodejní akci dobrot, které žáci sami připravili, napekli nebo uvařili. Charitativní prodejní akce jsou mezi našimi žáky i pedagogy velmi populární,“ doplnil Kamil Vašťák z AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické. Za vybrané peníze pak nakoupili hygienické potřeby a přivezli je do nemocnice k předání potřebným.

Dary přijaté v rámci Jarní sbírky Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice budou rozděleny mezi vybrané organizace. Středisko Diakonie ČCE v Ostravě dostane potraviny, a drogistické zboží. Do Charity České republiky – SAS Horizont pak poputují školní potřeby a pomůcky.

close Jarní sbírka v Nemocnici AGEL v Ostravě. info Zdroj: se svolením Nadace Agel zoom_in Jarní sbírka v Nemocnici AGEL v Ostravě.